TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi

  Cơ sở 1 ( cơ sở chính): Số 05 Tôn Thất Bách, Phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
  Cơ sở 2: 205 Lê Lợi, Phường Hưng Long, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
  Cơ sở 3: 274 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
  Cơ sở 4: 38 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
  Điện thoại: - Phòng Văn thư: (0252)3835324
                    - Bộ phận tuyển sinh:(0252) 3828150
  E-mail: cdbt@binhthuan.gov.vn
  website: www.tcdbt.edu.vn