TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Kết quả rèn luyện

Kết quả rèn luyện

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỢT 3)
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỢT 3) KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỢT 3)
26/04/2024
76
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024, VÀ TOÀN KHOÁ CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 21 (2021-2024)
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024, VÀ TOÀN KHOÁ CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 21 (2021-2024) KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024, VÀ TOÀN KHOÁ CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 21 (2021-2024)
19/03/2024
190
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 VÀ TOÀN KHOÁ CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 16 (2021-2024)
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 VÀ TOÀN KHOÁ CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 16 (2021-2024) KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 VÀ TOÀN KHOÁ CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 16 (2021-2024)
19/03/2024
127
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HSSV  HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022 - 2023
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HSSV HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022 - 2023 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HSSV HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022 - 2023
16/10/2023
695
 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TOÀN KHÓA HỌC
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TOÀN KHÓA HỌC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TOÀN KHÓA HỌC
16/08/2023
673
Công khai - Kết quả RL HKI 2022-2023_CĐ Dược 4A, 5B
Công khai - Kết quả RL HKI 2022-2023_CĐ Dược 4A, 5B Công khai - Kết quả RL HKI 2022-2023_CĐ Dược 4A, 5B
19/05/2023
2463
Danh sách công khai kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên
Danh sách công khai kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên Đợt 2 - Học kỳ I, năm học 2022 - 2023
05/05/2023
2666
Kết quả xếp loại rèn luyện HKI năm học 2022 - 2023 và toàn khóa các lớp K15, K20 và K29
Kết quả xếp loại rèn luyện HKI năm học 2022 - 2023 và toàn khóa các lớp K15, K20 và K29 Kết quả xếp loại rèn luyện HKI năm học 2022 - 2023 và toàn khóa K15, K20 và K29
29/03/2023
4199