TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Kết quả rèn luyện

Kết quả rèn luyện

 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TOÀN KHÓA HỌC
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TOÀN KHÓA HỌC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TOÀN KHÓA HỌC
16/08/2023
314
Công khai - Kết quả RL HKI 2022-2023_CĐ Dược 4A, 5B
Công khai - Kết quả RL HKI 2022-2023_CĐ Dược 4A, 5B Công khai - Kết quả RL HKI 2022-2023_CĐ Dược 4A, 5B
19/05/2023
2206
Danh sách công khai kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên
Danh sách công khai kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên Đợt 2 - Học kỳ I, năm học 2022 - 2023
05/05/2023
2425
Kết quả xếp loại rèn luyện HKI năm học 2022 - 2023 và toàn khóa các lớp K15, K20 và K29
Kết quả xếp loại rèn luyện HKI năm học 2022 - 2023 và toàn khóa các lớp K15, K20 và K29 Kết quả xếp loại rèn luyện HKI năm học 2022 - 2023 và toàn khóa K15, K20 và K29
29/03/2023
3913