TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Lịch công tác

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10-2023
29/09/2023
124
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9-2023
23/09/2023
240
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9 (Bổ sung)
21/09/2023
89
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9-2023
16/09/2023
206
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9 (Bổ sung)
13/09/2023
187
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9
09/09/2023
157
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9-2023
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9-2023 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9-2023
06/09/2023
144
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9 (Bổ sung)
06/09/2023
121
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9/2023 (TỪ NGÀY 4/9 ĐẾN NGÀY 10/9)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9/2023 (TỪ NGÀY 4/9 ĐẾN NGÀY 10/9) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9/2023 (TỪ NGÀY 4/9 ĐẾN NGÀY 10/9)
31/08/2023
191
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 8-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 8-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 8-2023
25/08/2023
272
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 8-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 8-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 8-2023
18/08/2023
295
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8 (Bổ sung)
16/08/2023
197