TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Lịch công tác

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 - THÁNG 03 NĂM 2024
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 - THÁNG 03 NĂM 2024 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 - THÁNG 03 NĂM 2024
01/03/2024
18
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (BỔ SUNG) - THÁNG 2 NĂM 2024
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (BỔ SUNG) - THÁNG 2 NĂM 2024 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (BỔ SUNG) - THÁNG 2 NĂM 2024
27/02/2024
1652
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 - THÁNG 2 NĂM 2024
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 - THÁNG 2 NĂM 2024 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 - THÁNG 2 NĂM 2024
23/02/2024
1615
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 2 NĂM 2024 (BỔ SUNG)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 2 NĂM 2024 (BỔ SUNG) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 2 NĂM 2024 (BỔ SUNG)
21/02/2024
1615
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 2 NĂM 2024
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 2 NĂM 2024 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 2 NĂM 2024
16/02/2024
1657
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2024
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2024 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2024
15/02/2024
1411
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1,2 - THÁNG 2 NĂM 2024
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1,2 - THÁNG 2 NĂM 2024 Tuần 1, 2 tháng 02/2024: Từ ngày 05/02 đến ngày 18/02
02/02/2024
1652
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5- THÁNG 1 NĂM 2024
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5- THÁNG 1 NĂM 2024 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5- THÁNG 1 NĂM 2024
27/01/2024
1699
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 01-2024 (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 01-2024 (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 01-2024 (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)
24/01/2024
1423
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 01-2024
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 01-2024 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 01-2024
19/01/2024
1474
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 01 NĂM 2024 (BỔ SUNG)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 01 NĂM 2024 (BỔ SUNG) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 01 NĂM 2024 (BỔ SUNG)
16/01/2024
1784
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 01 NĂM 2024
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 01 NĂM 2024 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 01 NĂM 2024
12/01/2024
1618