TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Trung tâm Hỗ trợ HSSV

Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên có các chức năng, nhiệm vụ chính: Quản lý toàn diện HSSV nội trú và các khu Ký túc xá (KTX) HSSV theo đúng các quy định của Nhà nước. Triển khai, theo dõi việc thực hiện quy chế công tác HSSV nội trú và nội quy KTX của Trường. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của các đội HSSV tự quản tại KTX. Tổ chức khai thác dịch vụ nội trú cho HSSV và dịch vụ lưu trú cho khách trọ tại KTX. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động dịch vụ HSSV và truyền thông, cung cấp các sản phẩm dịch vụ của HSSV. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai tổ chức các sự kiện và các hoạt động quan hệ với doanh nghiệp để tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho HSSV. Phụ trách hoạt động tư vấn HSSV.


Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Xuân Thủy Giám đốc Trung tâm
2 Nguyễn Thị Ngọc Bích Phó Giám đốc Trung tâm
3 Nguyễn Tiến Anh Phó Giám đốc Trung tâm
4 Nguyễn Minh Chánh Cán sự
5 Hồ Thị Tố Nga Nhân viên phục vụ
6 Võ Thị Minh Hiệp Nhân viên tạp vụ
7 Nguyễn Ngọc Hiệp Chuyên viên
8 Võ Thị Lệ Nhân viên tạp vụ 
9 Nguyễn Thị Nga Nhân viên tạp vụ