TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có các chức năng, nhiệm vụ chính: Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho người học có nhu cầu; tham mưu cho Trường trực tiếp hoặc liên kết với các cơ sở có chức năng để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dựng công nghệ thông tin; thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch, hoặc liên quan đến tin học như lập trình, thiết kế và cài đặt phần mềm,… Chủ trì hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động chuyển đổi số của Trường. Tham mưu triển khai về chữ ký số, email công vụ, phần mềm quản lý văn bản và các phần mềm khác của trường.

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Lê Hữu Chính Giám đốc Trung tâm
2 Trần Thị Minh Tường Phó Giám đốc trung tâm
3 Nguyễn Lê Xuân Thu Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
4 Ngô Ngọc Dinh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
5 Nguyễn Thị Thùy Dung Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
6 Đỗ Thị Phương Hà Chuyên viên
7 Phạm Hoàng Viên chức
8 Tạ Kim Anh Giảng viên cao đẳng sư phạm