TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Tin nổi bật

Tin nổi bật

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CĐ BÌNH THUẬN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI BÓNG ĐÁ TỨ HÙNG NĂM 2023
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CĐ BÌNH THUẬN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI BÓNG ĐÁ TỨ HÙNG NĂM 2023 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CĐ BÌNH THUẬN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI BÓNG ĐÁ TỨ HÙNG NĂM 2023
30/09/2023
62
THỨ SÁU XANH VÌ MỘT KÝ TÚC XÁ XANH – SẠCH – ĐẸP
THỨ SÁU XANH VÌ MỘT KÝ TÚC XÁ XANH – SẠCH – ĐẸP THỨ SÁU XANH VÌ MỘT KÝ TÚC XÁ XANH – SẠCH – ĐẸP
29/09/2023
314
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN PHỐI HỢP CÙNG ĐOÀN CƠ SỞ LỮ ĐOÀN 681 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ HƯỚNG VỀ “BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG”
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN PHỐI HỢP CÙNG ĐOÀN CƠ SỞ LỮ ĐOÀN 681 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ HƯỚNG VỀ “BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG” ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN PHỐI HỢP CÙNG ĐOÀN CƠ SỞ LỮ ĐOÀN 681 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ HƯỚNG VỀ “BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG”
29/09/2023
41
HỌP BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỐI SỐ
HỌP BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỐI SỐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
28/09/2023
56
LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC.
28/09/2023
59
ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU CHO THIẾU NHI TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN HÒA
ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU CHO THIẾU NHI TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN HÒA ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU CHO THIẾU NHI TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN HÒA
27/09/2023
41
TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO GẦN 200 HỌC SINH TRUNG CẤP VÀ TÂN CỬ NHÂN KHỐI NGÀNH SỨC KHOẺ
TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO GẦN 200 HỌC SINH TRUNG CẤP VÀ TÂN CỬ NHÂN KHỐI NGÀNH SỨC KHOẺ TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO GẦN 200 HỌC SINH TRUNG CẤP VÀ TÂN CỬ NHÂN KHỐI NGÀNH SỨC KHOẺ
25/09/2023
86
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TVTMDV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN BÌNH THUẬN KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TVTMDV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN BÌNH THUẬN KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TVTMDV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN BÌNH THUẬN KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC
23/09/2023
92
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM CHO HỌC SINH, SINH VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM CHO HỌC SINH, SINH VIÊN
22/09/2023
108
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2023 CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2023 CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2023 CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
21/09/2023
61
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN GIÁM SÁT TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ CHI ỦY VÀ ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ 2, CHI BỘ 3.
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN GIÁM SÁT TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ CHI ỦY VÀ ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ 2, CHI BỘ 3. ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN GIÁM SÁT TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ CHI ỦY VÀ ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ 2, CHI BỘ 3.
18/09/2023
103
HỌC SINH, SINH VIÊN KHÓA MỚI THAM GIA “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH, SINH VIÊN” NĂM HỌC 2023-2024
HỌC SINH, SINH VIÊN KHÓA MỚI THAM GIA “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH, SINH VIÊN” NĂM HỌC 2023-2024 HỌC SINH, SINH VIÊN KHÓA MỚI THAM GIA “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH, SINH VIÊN” NĂM HỌC 2023-2024
15/09/2023
122
TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2023-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2040”
TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2023-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2040” TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2023-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2040”
15/09/2023
96
TỔNG KẾT PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT”, “HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023                                     VÀ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO TRONG NĂM HỌC 2023-2024
TỔNG KẾT PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT”, “HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 VÀ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO TRONG NĂM HỌC 2023-2024 TỔNG KẾT PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT”, “HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 VÀ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO TRONG NĂM HỌC 2023-2024
15/09/2023
125
CHI BỘ 5 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
CHI BỘ 5 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 5 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
13/09/2023
125
CHI BỘ 7 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
CHI BỘ 7 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 7 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
13/09/2023
85
CHI BỘ 1 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2023
CHI BỘ 1 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2023 CHI BỘ 1 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2023
12/09/2023
365
CHI BỘ 5 LỄ TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN
CHI BỘ 5 LỄ TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN "VƯỢT KHÓ, VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN" CHI BỘ 5 LỄ TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN "VƯỢT KHÓ, VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN"
12/09/2023
89
CHI BỘ 2 – ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN
CHI BỘ 2 – ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 01-KH/CB ngày 15/3/2023 của Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2023...
31/08/2023
229
HÂN HOAN CHÀO ĐÓN TÂN HỌC SINH-SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
HÂN HOAN CHÀO ĐÓN TÂN HỌC SINH-SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN TÂN HỌC SINH-SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
31/08/2023
102
HỘI THẢO KHOA HỌC  “CÔNG TÁC TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”
HỘI THẢO KHOA HỌC “CÔNG TÁC TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC” HỘI THẢO KHOA HỌC “CÔNG TÁC TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”
30/08/2023
113
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2023 - 2025 DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2023 - 2025 DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2023 - 2025 DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
28/08/2023
174
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN CHÀO ĐÓN TÂN HỌC SINH – SINH VIÊN ĐỢT 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN CHÀO ĐÓN TÂN HỌC SINH – SINH VIÊN ĐỢT 1 TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN CHÀO ĐÓN TÂN HỌC SINH – SINH VIÊN ĐỢT 1
26/08/2023
149
CHI BỘ 3 THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẠI  TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP TỈNH BÌNH THUẬN
CHI BỘ 3 THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP TỈNH BÌNH THUẬN CHI BỘ 3 THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP TỈNH BÌNH THUẬN
22/08/2023
137
TỔ CHỨC LỚP “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, TÀI SẢN” CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, NĂM 2023
TỔ CHỨC LỚP “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, TÀI SẢN” CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, NĂM 2023 Trung tâm Liên kết đào tạo - Bồi dưỡng thuộc Trường Cao đẳng Bình Thuận phối hợp Viện Leadman TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính, kế toán, tài sản” cho các học viên là lãnh đạo, kế toán trưởng, phụ trách kế toán,…tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh. Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong hai ngày 19, 20/8/2023 tại Trường Cao đẳng Bình Thuận
21/08/2023
115
LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KỸ THUẬT VÀ KHOA Y DƯỢC RA QUÂN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHÀO MỪNG CÁC SỰ KIỆN
LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KỸ THUẬT VÀ KHOA Y DƯỢC RA QUÂN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHÀO MỪNG CÁC SỰ KIỆN Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Bình Thuận, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 – 2025 (diễn ra trong 02 ngày: 25, 26/8/2023);
19/08/2023
105
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG QUÂN BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG QUÂN BÌNH THUẬN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG QUÂN BÌNH THUẬN
18/08/2023
244
BUỔI LÀM VIỆC VỀ LIÊN KẾT TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
BUỔI LÀM VIỆC VỀ LIÊN KẾT TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN BUỔI LÀM VIỆC VỀ LIÊN KẾT TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
18/08/2023
348
NHỮNG TÁC PHẨM SƠN MÀI CỦA SINH VIÊN LỚP SƯ PHẠM MỸ THUẬT
NHỮNG TÁC PHẨM SƠN MÀI CỦA SINH VIÊN LỚP SƯ PHẠM MỸ THUẬT NHỮNG TÁC PHẨM SƠN MÀI CỦA SINH VIÊN LỚP SƯ PHẠM MỸ THUẬT
18/08/2023
90
GƯƠNG MẶT HỌC SINH, SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
GƯƠNG MẶT HỌC SINH, SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN GƯƠNG MẶT HỌC SINH, SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
14/08/2023
152
CHI BỘ 7 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
CHI BỘ 7 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH" CHI BỘ 7 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
14/08/2023
122
HƯỞNG ỨNG NGÀY CAO ĐIỂM CHIẾN SĨ TÌNH NGUYỆN VÌ ĐÔ THỊ VĂN MINH 2023
HƯỞNG ỨNG NGÀY CAO ĐIỂM CHIẾN SĨ TÌNH NGUYỆN VÌ ĐÔ THỊ VĂN MINH 2023 HƯỞNG ỨNG NGÀY CAO ĐIỂM CHIẾN SĨ TÌNH NGUYỆN VÌ ĐÔ THỊ VĂN MINH 2023
12/08/2023
94
CHI BỘ 1 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
CHI BỘ 1 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH" CHI BỘ 1 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
10/08/2023
1083
CHI BỘ 5 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
CHI BỘ 5 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CHI BỘ 5 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
08/08/2023
879
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC.
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC. KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC.
08/08/2023
1072
TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO HƠN 250 HỌC SINH TRUNG CẤP VÀ TÂN CỬ NHÂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO HƠN 250 HỌC SINH TRUNG CẤP VÀ TÂN CỬ NHÂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO HƠN 250 HỌC SINH TRUNG CẤP VÀ TÂN CỬ NHÂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
06/08/2023
1007
 CHI BỘ 3 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
CHI BỘ 3 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 3 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
05/08/2023
1050
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ  VỚI CÔNG TY TNHH SEN ĐẠI DƯƠNG                                & CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ACROSS OCEAN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ VỚI CÔNG TY TNHH SEN ĐẠI DƯƠNG & CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ACROSS OCEAN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ VỚI CÔNG TY TNHH SEN ĐẠI DƯƠNG & CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ACROSS OCEAN
04/08/2023
1071
CHI BỘ 2 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
CHI BỘ 2 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 2 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
04/08/2023
139
“TỪNG CHÚT MỘT” YÊU THƯƠNG
“TỪNG CHÚT MỘT” YÊU THƯƠNG "TỪNG CHÚT MỘT” YÊU THƯƠNG
04/08/2023
185
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
03/08/2023
136
TỔ CHỨC ĐÓN ĐOÀN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ ĐẾN TRẢI NGHIỆM THAM VẤN XU HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
TỔ CHỨC ĐÓN ĐOÀN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ ĐẾN TRẢI NGHIỆM THAM VẤN XU HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP TỔ CHỨC ĐÓN ĐOÀN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ ĐẾN TRẢI NGHIỆM THAM VẤN XU HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
31/07/2023
113
GƯƠNG MẶT HỌC SINH, SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
GƯƠNG MẶT HỌC SINH, SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN GƯƠNG MẶT HỌC SINH, SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
25/07/2023
935
CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH ĐẦU TIÊN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH ĐẦU TIÊN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH ĐẦU TIÊN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
25/07/2023
1030
HỘI THẢO KHOA HỌC “CẬP NHẬT NHỮNG VẤN ĐỀ TIM MẠCH, CHUYỂN HÓA TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG”
HỘI THẢO KHOA HỌC “CẬP NHẬT NHỮNG VẤN ĐỀ TIM MẠCH, CHUYỂN HÓA TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG” HỘI THẢO KHOA HỌC “CẬP NHẬT NHỮNG VẤN ĐỀ TIM MẠCH, CHUYỂN HÓA TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG”
22/07/2023
228
ĐÂU CHỈ LÀ MỘT LỜI TRI ÂN
ĐÂU CHỈ LÀ MỘT LỜI TRI ÂN ĐÂU CHỈ LÀ MỘT LỜI TRI ÂN
20/07/2023
1244
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ X (2022-2023)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ X (2022-2023) TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ X (2022-2023)
20/07/2023
147
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
15/07/2023
162
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN THAM GIA CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ 16 (2022-2023)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN THAM GIA CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ 16 (2022-2023) TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN THAM GIA CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ 16 (2022-2023)
14/07/2023
961
10 HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC KẾT NẠP ĐẢNG
10 HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC KẾT NẠP ĐẢNG 10 HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC KẾT NẠP ĐẢNG
13/07/2023
966
SINH VIÊN NGÀNH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ CỦA CÔNG TY HDEU
SINH VIÊN NGÀNH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ CỦA CÔNG TY HDEU SINH VIÊN NGÀNH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ CỦA CÔNG TY HDEU
06/07/2023
2014
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÁC KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÁC KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÁC KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
03/07/2023
291
HÃY TỰ TIN, CHÚNG TÔI ĐI CÙNG BẠN !
HÃY TỰ TIN, CHÚNG TÔI ĐI CÙNG BẠN ! HÃY TỰ TIN, CHÚNG TÔI ĐI CÙNG BẠN !
03/07/2023
890
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC VỚI CÁC KHÓA HỌC KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 6/2023
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC VỚI CÁC KHÓA HỌC KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 6/2023 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC VỚI CÁC KHÓA HỌC KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 6/2023
30/06/2023
186
“HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI THƯ VIỆN” NĂM 2023
“HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI THƯ VIỆN” NĂM 2023 “HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI THƯ VIỆN” NĂM 2023
28/06/2023
1001
GƯƠNG MẶT HỌC SINH, SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
GƯƠNG MẶT HỌC SINH, SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN GƯƠNG MẶT HỌC SINH, SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
27/06/2023
897
CÁC ĐỘI HÌNH TÌNH NGUYỆN HÈ 2023 CỦA ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG.
CÁC ĐỘI HÌNH TÌNH NGUYỆN HÈ 2023 CỦA ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG. CÁC ĐỘI HÌNH TÌNH NGUYỆN HÈ 2023 CỦA ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG.
26/06/2023
1092
CHI BỘ 2 VỚI CHUYẾN VỀ NGUỒN TẠI KHU DI TÍCH CĂN CỨ TỈNH ỦY BÌNH THUẬN TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
CHI BỘ 2 VỚI CHUYẾN VỀ NGUỒN TẠI KHU DI TÍCH CĂN CỨ TỈNH ỦY BÌNH THUẬN TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CHI BỘ 2 VỚI CHUYẾN VỀ NGUỒN TẠI KHU DI TÍCH CĂN CỨ TỈNH ỦY BÌNH THUẬN TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
23/06/2023
272
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2022-2023
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2022-2023 HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2022-2023
21/06/2023
669
ĐOÀN ĐẠI BIỂU CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2023-2028
ĐOÀN ĐẠI BIỂU CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2023-2028 Chiều ngày 19/6 và ngày 20/6/2023, đoàn đại biểu CĐCS Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028.
21/06/2023
205
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN Chiều ngày 17/6/2023, tại Hội trường cơ sở 2, Trường Cao đẳng Bình Thuận phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.
20/06/2023
98
GƯƠNG MẶT HỌC SINH, SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
GƯƠNG MẶT HỌC SINH, SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN GƯƠNG MẶT HỌC SINH, SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
13/06/2023
1089
RỘN RÀNG, VUI TƯƠI NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
RỘN RÀNG, VUI TƯƠI NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN Hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước, tối ngày 01/6 tại Trường Cao đẳng Bình Thuận
02/06/2023
2124
GƯƠNG MẶT HỌC SINH, SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
GƯƠNG MẶT HỌC SINH, SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN Gương Mặt Học Sinh, Sinh Viên Tiêu Biểu Trường Cao Đẳng Bình Thuận
31/05/2023
1317
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TỔ CHỨC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TỔ CHỨC " LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT I - NĂM 2023" Sáng ngày 26/5/2023, tại cơ sở 1 số 05 Tôn Thất Bách, Phường Phú Tài, Tp. Phan Thiết. Trường Cao đẳng Bình Thuận long trọng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt I - Năm 2023.
30/05/2023
1748
LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM NGÀY 14/5/2023
LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM NGÀY 14/5/2023 Sáng ngày 14/5/2023 tại Trường Cao đẳng Bình Thuận cơ sở 2 số 205 Lê Lợi Phan Thiết, Trường ĐH Mở TP.HCM phối hợp với Trường Cao đẳng Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân hình thứ đào tạo từ xa cho 60 sinh viên các ngành: Ngôn ngữ Anh, Luật, Kế toán, Quản trị kinh doanh.
30/05/2023
1865
Trường Cao đẳng Bình Thuận phối hợp tổ chức phiên giao dịch giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp đợt I, năm 2023
Trường Cao đẳng Bình Thuận phối hợp tổ chức phiên giao dịch giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp đợt I, năm 2023 Ngày 25/05/2023, trường Cao đẳng Bình Thuận phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận tổ chức phiên giao dịch việc làm cho hơn 375 sinh viên tốt nghiệp đợt I, năm 2023.
30/05/2023
1513
Trường Cao đẳng Bình Thuận tham dự Hội thảo “Phát triển bền vững du lịch tỉnh Bình Thuận: Thực trạng và giải pháp”
Trường Cao đẳng Bình Thuận tham dự Hội thảo “Phát triển bền vững du lịch tỉnh Bình Thuận: Thực trạng và giải pháp” Theo Giấy mời số 167/GM-LHH ngày 18/5/2023 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, đại diện Trường Cao đẳng Bình Thuận đã đến dự và báo cáo tại Hội thảo “Phát triển bền vững du lịch tỉnh Bình Thuận: Thực trạng và giải pháp” được tổ chức tại Trường Đại học Phan Thiết vào sáng ngày 26/5/2023.
30/05/2023
1334
Chi bộ 1: Tiếp tục đổi mới phương thức sinh hoạt định kỳ
Chi bộ 1: Tiếp tục đổi mới phương thức sinh hoạt định kỳ Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), sáng ngày 24/5/2023, tập thể Chi bộ 1 Trường Cao đẳng Bình Thuận do Tiến sỹ Đỗ Huy Sơn-Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ viếng và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Bình Thuận.
25/05/2023
2231
LỄ RA MẮT CÁC MÔ HÌNH: “TỔ NẮM BẮT VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN” VÀ “TỔ TỰ QUẢN HỌC SINH, SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN”
LỄ RA MẮT CÁC MÔ HÌNH: “TỔ NẮM BẮT VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN” VÀ “TỔ TỰ QUẢN HỌC SINH, SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN” Chiều ngày 17/5/2023, Trường Cao đẳng Bình Thuận tổ chức Lễ ra mắt các Mô hình “Tổ nắm bắt và xử lý thông tin trên mạng xã hội Trường Cao đẳng Bình Thuận” và “Tổ Tự quản học sinh, sinh viên ký túc xá Trường Cao đẳng Bình Thuận”.
24/05/2023
1250
Trường Cao đẳng Bình Thuận đón tiếp và làm việc với Công ty TNHH Esuhai
Trường Cao đẳng Bình Thuận đón tiếp và làm việc với Công ty TNHH Esuhai Chiều ngày 19/5/2023, tại Hội trường Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Bình Thuận đã gặp và làm việc với Công ty TNHH Esuhai_Kaizen Yoshida School - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chương trình phái cử Thực tập sinh, kỹ sư, du học sinh tại Nhật Bản.
23/05/2023
1094
Gương Mặt Học Sinh, Sinh Viên Tiêu Biểu Trường Cao Đẳng Bình Thuận
Gương Mặt Học Sinh, Sinh Viên Tiêu Biểu Trường Cao Đẳng Bình Thuận Gương Mặt Học Sinh, Sinh Viên Tiêu Biểu Trường Cao Đẳng Bình Thuận
19/05/2023
1305
Tập huấn chuyên đề “Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cho học sinh, sinh viên”
Tập huấn chuyên đề “Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cho học sinh, sinh viên” Tối ngày 17/5/2023; Trung tâm Hỗ trợ Học sinh – Sinh viên của Trường đã tổ chức Chương trình trang bị kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên với Chủ đề “Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục”. Mục đích của chương trình nhằm bồi dưỡng kỹ năng cho học sinh, sinh viên để đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của nhà tuyển dụng và nâng cao năng lực để có thể ứng dụng vào thực tiễn công việc.
18/05/2023
1262
Tổ chức khóa học nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ, viên chức trên địa bàn tỉnh
Tổ chức khóa học nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ, viên chức trên địa bàn tỉnh Công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác đấu thầu luôn là nhiệm vụ quan trọng, là công việc thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Trong những năm qua, Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (là đơn vị được Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép) đã phối hợp với Trường tổ chức nhiều lớp khóa bồi dưỡng, cập nhật nâng cao kiến thức về nghiệp vụ đấu thầu nhằm đáp ứng các quy định của Luật đấu thầu.
17/05/2023
1322
Chi bộ 7 tham gia sinh hoạt về nguồn tại Sa Lôn, Đông Giang, Hàm Thuận Bắc
Chi bộ 7 tham gia sinh hoạt về nguồn tại Sa Lôn, Đông Giang, Hàm Thuận Bắc Chi bộ 7 tham gia sinh hoạt về nguồn tại Sa Lôn, Đông Giang, Hàm Thuận Bắc
12/05/2023
1253
Chi bộ 7 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Chi bộ 7 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, chiều ngày 28/4/2023, Chi bộ 7 - Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Đồng Thị Phương Duyên thuộc Phòng NCKH & HTQT vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
11/05/2023
1111
Gương mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu trường Cao đẳng Bình Thuận
Gương mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu trường Cao đẳng Bình Thuận Mô hình dân vận khéo năm 2023 của chi bộ 6 - Gương 1: Huỳnh Thanh Hải
05/05/2023
1373
HỘI THẢO “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO”
HỘI THẢO “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO” Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-CĐBT ngày 23/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận, Nhà trường đã phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đào tạo” vào sáng ngày 21/4/2023 tại Hội trường A.
24/04/2023
1303
Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và khen thưởng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023
Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và khen thưởng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023 Sáng ngày 21/4/2023, tại Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.
24/04/2023
1934
HỘI THẢO “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO”
HỘI THẢO “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO” Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-CĐBT ngày 23/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận, Nhà trường đã phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đào tạo” vào sáng ngày 21/4/2023 tại Hội trường A.
24/04/2023
1384
Trường Cao đẳng Bình Thuận phối hợp với Huyện Đoàn Tánh Linh tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS tại điểm Trường THCS Suối Kiết
Trường Cao đẳng Bình Thuận phối hợp với Huyện Đoàn Tánh Linh tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS tại điểm Trường THCS Suối Kiết Ngày 18/4/2023, Trường Cao đẳng Bình Thuận đã phối hợp với Huyện Đoàn Tánh Linh tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS tại điểm Trường THCS Suối Kiết.
21/04/2023
1214
Công đoàn Cơ sở Trường tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng thành công Đại hội Công đoàn cơ sở; chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh khóa IV và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước
Công đoàn Cơ sở Trường tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng thành công Đại hội Công đoàn cơ sở; chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh khóa IV và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Cao đẳng Bình Thuận lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028; chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh khóa IV và hướng đến kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, CĐCS Trường đã tổ chức Giải Cầu lông và Bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp trong toàn thể viên chức, người lao động. Hội thao diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 20/4/2023.
21/04/2023
1096
Khép lại và mở ra
Khép lại và mở ra Thế rồi mùa thực tập sư phạm 2023 cũng khép lại với những phút giây chia tay bịn rịn và những trải nghiệm nóng hổi.
18/04/2023
1274
CHI BỘ 3 - ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “GIỮ TRỌN LỜI THỀ ĐẢNG VIÊN”
CHI BỘ 3 - ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “GIỮ TRỌN LỜI THỀ ĐẢNG VIÊN” Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/ĐUK, ngày 01/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 02-KH/ĐU, ngày 01/03/2023 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Bình Thuận về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”; chiều ngày 14/4/2023, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”.
15/04/2023
1283
Tập huấn kiến thức khởi nghiệp theo mô hình Hợp tác xã cho học sinh, sinh viên năm 2023
Tập huấn kiến thức khởi nghiệp theo mô hình Hợp tác xã cho học sinh, sinh viên năm 2023 Nhằm triển khai các hoạt động để hỗ trợ phong trào Khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo của Trường Cao đẳng Bình Thuận và nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp cũng như khơi dậy niềm đam mê và mô hình hóa ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên Nhà trường; trong 02 ngày, 01/04 – 02/04 vừa qua, tại Khách sạn Cà Ty, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên cùng Đoàn trường đã phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận tổ chức 03 lớp tập huấn khởi nghiệp theo mô hình hợp tác xã cho 300 học sinh, sinh viên thuộc các ngành học đến từ các Khoa trong toàn trường.
11/04/2023
1282
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN DU HỌC VÀ THỰC TẬP SINH TẠI NHẬT BẢN - ĐÀI LOAN CỦA ĐOÀN ACROSS OCEAN
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN DU HỌC VÀ THỰC TẬP SINH TẠI NHẬT BẢN - ĐÀI LOAN CỦA ĐOÀN ACROSS OCEAN Ngày 7/4/2023, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Công ty TNHH Giải pháp Giáo dục Across Ocean (thuộc công ty TNHH Sen Đại Dương) đã có buổi tư vấn tại Trường Cao đẳng Bình Thuận về các chương trình du học vừa học vừa làm, visa đặc định, thực tập sinh, kỹ sư tại Nhật Bản và chương trình học bổng tại Đài Loan với các sinh viên cao đẳng năm cuối khoa Y - Dược và khoa Kinh tế - Văn hóa – Du lịch và sinh viên cao đẳng năm thứ hai khoa Kỹ thuật.
11/04/2023
1150
Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện Đức Linh
Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện Đức Linh Từ ngày 05-7/4/2023, Đoàn tuyển sinh Trường Cao đẳng Bình Thuận (BTC) đã có mặt tại huyện Đức Linh để thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2023.
10/04/2023
1129
Khi gạo đi vào nghệ thuật
Khi gạo đi vào nghệ thuật Kỹ thuật làm đồ dùng, đồ chơi là một hợp phần trong học phần Kỹ thuật làm đồ dùng, đồ chơi và tổ chức hoạt động tạo hình của chương trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục mầm non (GDMN)
10/04/2023
1508
Triệu Tiến Luyện – Chàng trai chuyên chinh phục những cự ly dài
Triệu Tiến Luyện – Chàng trai chuyên chinh phục những cự ly dài Sinh ra tại quê hương Lâm Đồng, nhưng Triệu Tiến Luyện, hiện đang là sinh viên lớp Cao đẳng Điện Công nghiệp K16, lại có duyên với mảnh đất Bình Thuận, khi năm 2019 bắt đầu đầu quân cho đội tuyển điền kinh của tỉnh Bình Thuận
04/04/2023
1781
Nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về di cư an toàn
Nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về di cư an toàn Tối 23/3/2023, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận, Trường Cao đẳng Bình Thuận tổ chức Diễn đàn Thanh niên về di cư an toàn và phòng, chống di cư bất hợp pháp sang Australia bằng đường biển.
31/03/2023
2019
Chương trình tư vấn, chia sẻ kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh, sinh viên Trường
Chương trình tư vấn, chia sẻ kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh, sinh viên Trường Tối ngày 20/3/2023, tại sân Ký túc xá, cơ sở 2 Trường Cao đẳng Bình Thuận, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) phối hợp với Khoa Y – Dược, Đoàn Thanh niên Trường tổ chức chương trình tư vấn, chia sẻ kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho HSSV của Trường.
31/03/2023
1837
Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Bình Thuận – Lần thứ I, Nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Bình Thuận – Lần thứ I, Nhiệm kỳ 2023-2028 Sáng ngày 29/3/2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tổ chức Đại hội Đại biểu Lần thứ I, Nhiệm kỳ 2023-2028 với 148 đại biểu tham dự.
29/03/2023
2822
Sinh viên trường Cao đẳng Bình Thuận với thể thao thành tích cao
Sinh viên trường Cao đẳng Bình Thuận với thể thao thành tích cao Ngoài việc nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Cao đẳng Bình Thuận còn quan tâm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong học sinh, sinh viên nhằm xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Đây cũng là tiền đề, nền tảng để tìm kiếm hạt giống tốt cho thể thao thành tích cao của tỉnh nhà. Thời gian gần đây, đã có những sinh viên tham gia tập luyện, thi đấu đạt nhiều thành tích ở nhiều bộ môn:
29/03/2023
2603
Đoàn công tác công ty cổ phần Hallo Deutschland làm việc tại trường Cao đẳng Bình Thuận
Đoàn công tác công ty cổ phần Hallo Deutschland làm việc tại trường Cao đẳng Bình Thuận Chiều ngày 17/3/2023, Đoàn công tác công ty Cổ phần Hallo Deutschland (HDEU) đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Bình Thuận (Cơ sở 3) nhằm gặp gỡ lãnh đạo nhà trường đồng thời phối hợp với Trường tổ chức Hội thảo giới thiệu và tư vấn về các chương trình tu nghiệp cho sinh viên tại Cộng hoà Liên bang (CHLB) Đức
09/03/2023
3129
Tiếp đón và làm việc với Công ty cổ phần Hallo Deutschland (HDEU)
Tiếp đón và làm việc với Công ty cổ phần Hallo Deutschland (HDEU) Chiều ngày 15/02/2023, Công ty cổ phần Hallo Deutschland (HDEU) đã đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Bình Thuận nhằm trao đổi về các chương trình du học dành cho sinh viên của trường tại Cộng hoà Liên bang (CHLB) Đức. Tiếp đoàn có TS. Đỗ Huy Sơn - Hiệu trưởng và ThS. Nguyễn Hữu Ích - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận cùng lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trong Trường.
09/03/2023
3245
Hội đồng xét duyệt đề cương Khoa học & Công nghệ cấp Trường - Năm học 2022-2023
Hội đồng xét duyệt đề cương Khoa học & Công nghệ cấp Trường - Năm học 2022-2023 Trong một cơ sở đào tạo, bên cạnh việc giảng dạy thì hoạt động nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ không thể thiếu và có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với đội ngũ giảng viên nói riêng cũng như nhà trường nói chung. Hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được xem là một trong những mục tiêu chất lượng cần đạt được trong mỗi năm học
06/03/2023
3561