TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thường trực Đoàn trường Cao đẳng Bình Thuận

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phan Đình Thông Bí thư Đoàn trường
2 Trương Việt Linh Phó Bí thư Đoàn trường
3 Trần Đình Khoa Phó Bí thư Đoàn trường

 

Ban thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Bình Thuận

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phan Đình Thông Bí thư Đoàn trường
2 Trương Việt Linh Phó Bí thư Đoàn trường
3 Trần Đình Khoa Phó Bí thư Đoàn trường
4 Phạm Văn Thật Ủy viên BTV Đoàn trường
5 Nguyễn Thị Thanh Ngân Ủy viên BTV Đoàn trường

 

Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Bình Thuận

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phan Đình Thông Bí thư Đoàn trường
2 Trương Việt Linh Phó Bí thư Đoàn trường
3 Trần Đình Khoa Phó Bí thư Đoàn trường
4 Phạm Văn Thật Ủy viên BTV Đoàn trường
5 Nguyễn Thị Thanh Ngân Ủy viên BTV Đoàn trường,Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Sư phạm, Bí thư Chi Đoàn GDMNK21 A3 
6 Nguyễn Thị Thanh Trúc Uỷ viên BCH Đoàn trường, P. Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Sư phạm, Bí thư Chi đoàn GDMNK21 A2
7 Võ Thị Yến Vy Uỷ viên BCH Đoàn trường, Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Y Dược, Bí thư Chi đoàn Cao đẳng điều dưỡng 13
8 Thôi Thị Kim Lài Uỷ viên BCH Đoàn trường, P. Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Y Dược, Bí thư Chi đoàn Cao đẳng dược 6C
9 Lê Hoài Bảo Uỷ viên BCH Đoàn trường, Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Kỹ thuật, Giáo viên Khoa Kỹ thuật
10 Nguyễn Huy Vũ Uỷ viên BCH Đoàn trường, P. Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Kỹ thuật, Giáo viên Khoa Kỹ thuật 
11 Nguyễn Thị Ngọc Thư Uỷ viên BCH Đoàn trường, Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế - Du lịch – Văn hoá,  Bí thư chi đoàn QTKD DVK21
12 Võ Nguyễn Thảo Vân Uỷ viên BCH Đoàn trường, P. Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế - Du lịch – Văn hoá,  Bí thư chi đoàn QTVP K22
13 Trương Văn Huy Uỷ viên BCH Đoàn trường, Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Khoa học cơ bản và Bộ môn chung, Bí thư Chi đoàn Tin K22
14 Nguyễn Đức Thiện Uỷ viên BCH Đoàn trường, P. Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Khoa học cơ bản và Bộ môn chung, Phó Bí thư Chi đoàn AV K22
15 Nguyễn Minh Huy Uỷ viên BCH Đoàn trường, Uỷ viên BCH Liên Chi đoàn Khoa Kỹ thuật, Phó Bí thư chi đoàn lớp CĐ ĐCN K16