TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế có các chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu Hiệu trưởng ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường; tổ chức quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và khai thác, ứng dụng, phát triển các sản phẩm nghiên cứu khoa học. Tham mưu các hoạt động lĩnh vực hợp tác quốc tế; xúc tiến, mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường. Chủ trì các công tác liên quan đến yếu tố nước ngoài. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có yếu tố nước ngoài tổ chức các sự kiện tư vấn, giới thiệu việc làm và thực tập nghề nghiệp cho HSSV của trường. Tham mưu triển khai công tác tuyên truyền, tham gia Hội thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh trong HSSV, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận trong VC, NLĐ của trường và Hội thi "Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh".

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Bùi Lê Cường Quốc Trưởng phòng 
2 Phạm Thảo Nguyên Phó trưởng phòng
3 Phạm Triều My Chuyên viên 
4 Đoàn Thị Ngọc Vy Chuyên viên 
5 Thế Thị Lan Anh Cán sự
6 Đào Thị Thúy Lê Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
7 Đồng Thị Phương Duyên Cán sự