TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Trung tâm Liên kết đào tạo - Bồi dưỡng

Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm Liên kết đào tạo - Bồi dưỡng có các chức năng, nhiệm vụ chính: Tổ chức, quản lý hoạt động tuyển sinh liên kết đào tạo hệ ngoài chính quy và bồi dưỡng, bao gồm: Đào tạo đại học và sau đại học; đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và các kiến thức, kỹ năng khác theo nhu cầu của người học; với các hình thức: Ngắn hạn, vừa làm vừa học, giáo dục từ xa, tự học có hướng dẫn, … theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Phối hợp các đơn vị có liên quan để phát triển các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng cho người lao động, các tổ chức kinh tế có nhu cầu.

Là cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 đã được Sở Giao thông vận tải Bình Thuận xác nhận và thông báo là cơ sở đủ điều kiện hoạt động đào tạo lái xe hạng A1 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thái Hùng Giám đốc trung tâm
2 Trần Quốc Oanh Phó Giám đốc Trung tâm
3 Nguyễn Thị Thanh Xuân Phó Giám đốc Trung tâm
4 Đoàn Văn Đồng Chuyên viên 
5 Lê Văn Hân Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
6 Đỗ Thị Thanh Hiền Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết 
7 Phạm Thị Hải Hà Chuyên viên 
8 Huỳnh Thị Mai Khanh Chuyên viên
9 Đào Thị Như Nguyện Chuyên viên 
10 Phan Ngọc Thúy Chuyên viên 
11 Đặng Ngọc Danh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết