TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Khoa Y - Dược

Chức năng, nhiệm vụ:

– Tổ chức giảng dạy các nghề thuộc lĩnh vực Y tế ở 03 cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và tổ chức các khóa bồi dưỡng nghề ngắn hạn cho người học có nhu cầu.

– Quản lý và hướng dẫn hoạt động của y tế học đường theo quy định của các cấp có thẩm quyền.

– Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo tham mưu triển khai các hoạt động quan hệ với các cơ sở y tế để HSSV thuộc khoa quản lý đi thực tập, thực tế.

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Lương Nguyên Ân Trưởng khoa 
2 Trần Trương Bích Huyền Phó Trưởng khoa
3 Võ Thị Bích Thảo Phó Trưởng khoa 
4 Trần Thị Hữu An Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
5 Đỗ Thị Ánh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
6 Võ Huyền Diễm Tú Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
7 Phan Đình Thông Giáo viên 
8 Nguyễn Phạm Thùy Dương Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
9 Nguyễn Thị Tiên Y sỹ (Hạng IV) 
10 Nguyễn Thị Xuân Liểu Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
11 Bùi Thị Minh Thư Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
12 Trần Đình Khoa Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
13 Nguyễn Thị Sáu Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
14 Trần Thị Phương Thảo Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
15 Đặng Thị Hằng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
16 Trần Thị Hoài Thanh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
17 Bùi Nguyễn Cảnh Hưng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết(Hạng III)
18 Phạm Thị Anh Thư Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
19 Nguyễn Thị Xuân Nhi Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
20 Vũ Việt Bách Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
21 Vòng Giồng Lầm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
22 Dương Thị Thọ Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
23 Đinh Thị Lệ Châu Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
24 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
25 Nguyễn Thị Hoàng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III) 
26 Tô Thị Hoa Dược sỹ đại học
27 Trương Thị Hồng Sen Nhân viên y tế 
28 Ngô Thị Mỹ Dung Cán sự 
29 Ngô Thái Hoài Y sỹ (Hạng IV) 
30 Trần Thị Thanh Nga Nhân viên Y tế
31 Nguyễn Thị Bích Huệ Nhân viên Y tế
32 Đặng Thị Xuân Diệu Cán sự
33 Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên Viên