TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Khoa Y - Dược

Chức năng, nhiệm vụ:

– Tổ chức giảng dạy các nghề thuộc lĩnh vực Y tế ở 03 cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và tổ chức các khóa bồi dưỡng nghề ngắn hạn cho người học có nhu cầu.

– Quản lý và hướng dẫn hoạt động của y tế học đường theo quy định của các cấp có thẩm quyền.

– Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo tham mưu triển khai các hoạt động quan hệ với các cơ sở y tế để HSSV thuộc khoa quản lý đi thực tập, thực tế.

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Lương Nguyên Ân Trưởng khoa 
2 Trần Trương Bích Huyền Phó Trưởng khoa
3 Võ Thị Bích Thảo Phó Trưởng khoa 
4 Trần Thị Hữu An Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
5 Võ Huyền Diễm Tú Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
6 Phan Đình Thông Giáo viên 
7 Nguyễn Phạm Thùy Dương Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết 
8 Nguyễn Thị Tiên Bác sỹ (Hạng III) 
9 Nguyễn Thị Xuân Liểu Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết 
10 Bùi Thị Minh Thư Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
11 Trần Đình Khoa Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
12 Nguyễn Thị Sáu Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
13 Trần Thị Phương Thảo Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
14 Đặng Thị Hằng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết 
15 Trần Thị Hoài Thanh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
16 Bùi Nguyễn Cảnh Hưng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
17 Phạm Thị Anh Thư Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
18 Nguyễn Thị Xuân Nhi Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
19 Vũ Việt Bách Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
20 Vòng Giồng Lầm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
21 Dương Thị Thọ Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết 
22 Đinh Thị Lệ Châu Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
23 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
24 Nguyễn Thị Hoàng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết 
25 Tô Thị Hoa Dược sỹ đại học
26 Văn Tấn Thịnh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
27 Trần Thị Thanh Nga Nhân viên Y tế
28 Đặng Thị Xuân Diệu Cán sự
29 Trần Thị Thanh Thảo Chuyên Viên