TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Đảng bộ Trường

* Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Bình Thuận:

          Đồng chí Đỗ Huy Sơn - Hiệu trưởng

*Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Bình Thuận:

         1. Đồng chí Trương Văn Chính - Phó Hiệu trưởng;

         2. Đồng chí Trần Thị Kim Chung - Phó Hiệu trưởng.

* Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Bình Thuận:

        1. Đồng chí Đỗ Huy Sơn - Hiệu trưởng;

        2. Đồng chí Trương Văn Chính - Phó Hiệu trưởng;

        3. Đồng chí Trần Thị Kim Chung - Phó Hiệu trưởng;

        4. Đồng chí Nguyễn Hữu Ích - Phó Hiệu trưởng;

        5. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Giám đốc Trung tâm Liên kết đào tạo - Bồi dưỡng

* Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận:

        1. Đồng chí Đỗ Huy Sơn - Hiệu trưởng;

        2. Đồng chí Trương Văn Chính - Phó Hiệu trưởng;

        3. Đồng chí Trần Thị Kim Chung - Phó Hiệu trưởng;

        4. Đồng chí Nguyễn Hữu Ích - Phó Hiệu trưởng;

        5. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Giám đốc Trung Trung tâm Liên kết đào tạo - Bồi dưỡng.;

        6. Đồng chí Phan Đình Thông - Giảng viên, Bí thư Đoàn trường;

        7. Đồng chí Nguyễn Tấn Tự - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp;

        8. Đồng chí Trương Quốc Tuấn - Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp;

        9. Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên;

        10. Đồng chí Nguyễn Thái Hùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sản xuất;

        11. Đồng chí Vũ Quang - Trưởng khoa Khoa học cơ bản và Bộ môn chung;

        12. Đồng chí Tô Thanh Vĩ - Trưởng Phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

        13. Đồng chí Phạm Hồng Phượng - Trưởng phòng Công tác Chính trị và Quản lý học sinh, sinh viên;

        14. Đồng chí Lê Hữu Chính - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.