TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM NHẤT NĂM HỌC 2023-2024 KHOA  Y- DƯỢC
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM NHẤT NĂM HỌC 2023-2024 KHOA Y- DƯỢC THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM NHẤT NĂM HỌC 2023-2024 KHOA Y- DƯỢC
22/09/2023
657
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM NHẤT NĂM HỌC 2023-2024 KHOA KỸ THUẬT
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM NHẤT NĂM HỌC 2023-2024 KHOA KỸ THUẬT THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM NHẤT NĂM HỌC 2023-2024 KHOA KỸ THUẬT
22/09/2023
228
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM NHẤT NĂM HỌC 2023-2024 KINH TẾ-DU LỊCH -VĂN HÓA
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM NHẤT NĂM HỌC 2023-2024 KINH TẾ-DU LỊCH -VĂN HÓA THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM NHẤT NĂM HỌC 2023-2024 KINH TẾ-DU LỊCH -VĂN HÓA
22/09/2023
132
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM NHẤT NĂM HỌC 2023-2024 KHOA SƯ PHẠM
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM NHẤT NĂM HỌC 2023-2024 KHOA SƯ PHẠM THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM NHẤT NĂM HỌC 2023-2024 KHOA SƯ PHẠM
22/09/2023
67
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM NHẤT NĂM HỌC 2023-2024 KHOA CƠ BẢN
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM NHẤT NĂM HỌC 2023-2024 KHOA CƠ BẢN THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM NHẤT NĂM HỌC 2023-2024 KHOA CƠ BẢN
22/09/2023
82
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2023-2024 KHOA CƠ BẢN VÀ BỘ MÔN CHUNG
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2023-2024 KHOA CƠ BẢN VÀ BỘ MÔN CHUNG THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2023-2024
21/09/2023
158
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2023-2024 KHOA  KỸ THUẬT
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2023-2024 KHOA KỸ THUẬT THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2023-2024
21/09/2023
150
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2023-2024 KHOA SƯ PHẠM
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2023-2024 KHOA SƯ PHẠM THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2023-2024
21/09/2023
83
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2023-2024  KHOA KINH TẾ-DU LỊCH-VĂN HÓA
THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2023-2024 KHOA KINH TẾ-DU LỊCH-VĂN HÓA THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2023-2024
21/09/2023
118
Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023
Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023 Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023
19/09/2023
123