TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền

QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
19/09/2023
22
BỆNH ĐAU MẮT ĐỎ
BỆNH ĐAU MẮT ĐỎ BỆNH ĐAU MẮT ĐỎ
18/09/2023
28
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023) TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)
22/08/2023
67
NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN
NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN
03/08/2023
1002
HƯỞNG ỨNG CUỘC THI
HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY" HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY"
03/08/2023
950
CUỘC THI “VIDEO CLIP QUẢNG BÁ DU LỊCH BÌNH THUẬN” NĂM 2023
CUỘC THI “VIDEO CLIP QUẢNG BÁ DU LỊCH BÌNH THUẬN” NĂM 2023 CUỘC THI “VIDEO CLIP QUẢNG BÁ DU LỊCH BÌNH THUẬN” NĂM 2023
27/07/2023
856
TRIỂN LÃM
TRIỂN LÃM " DI SẢN VĂN HÓA BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM" TRIỂN LÃM " DI SẢN VĂN HÓA BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM"
13/07/2023
940
LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN THAM GIA THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN THAM GIA THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN THAM GIA THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
06/07/2023
1071
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY.
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY. Thực hiện Công văn số 1596-CV/ĐUK, ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh về quán triệt
16/06/2023
936
LUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH (Luật số 15/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Khám bệnh, chữa bệnh)
LUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH (Luật số 15/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Khám bệnh, chữa bệnh) LUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH (Luật số 15/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Khám bệnh, chữa bệnh)
12/06/2023
858
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN GIẢI BÁO CHÍ VỀ  XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023 Thực hiện Công văn số 874/STTTT-TTBCXB ngày 05/5/2023 của Sở Thông tin – Thuyền thông tỉnh Bình Thuận V/v tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023;
06/06/2023
123