TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền

QUYẾT ĐỊNH 15/2019/QĐ-TTG NGÀY 28/3/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỆN TỬ TẠI CÁC CỬA KHẨU DO BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ
QUYẾT ĐỊNH 15/2019/QĐ-TTG NGÀY 28/3/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỆN TỬ TẠI CÁC CỬA KHẨU DO BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ QUYẾT ĐỊNH 15/2019/QĐ-TTG NGÀY 28/3/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỆN TỬ TẠI CÁC CỬA KHẨU DO BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ
11/06/2024
40
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 80, 81 VÀ 82-CTR/TU CỦA TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 80, 81 VÀ 82-CTR/TU CỦA TỈNH ỦY BÌNH THUẬN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 80, 81 VÀ 82-CTR/TU CỦA TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
31/05/2024
60
TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 01 - 08/6 VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 08/6 NĂM 2024
TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 01 - 08/6 VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 08/6 NĂM 2024 TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 01 - 08/6 VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 08/6 NĂM 2024
30/05/2024
58
NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6 THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG NĂM 2024
NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6 THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG NĂM 2024 NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6 THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG NĂM 2024
24/05/2024
101
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)
16/05/2024
85
CHỈ THỊ 31-CT/TW VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
CHỈ THỊ 31-CT/TW VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI CHỈ THỊ 31-CT/TW VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
08/05/2024
92
BỘ PHÁP ĐIỂN
BỘ PHÁP ĐIỂN BỘ PHÁP ĐIỂN
08/05/2024
74
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
06/05/2024
86
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO VIỆT NAM TOÀN DIỆN HIỆN ĐẠI MANG BẢN SẮC
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO VIỆT NAM TOÀN DIỆN HIỆN ĐẠI MANG BẢN SẮC "CÂY TRE VIỆT NAM" XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO VIỆT NAM TOÀN DIỆN HIỆN ĐẠI MANG BẢN SẮC "CÂY TRE VIỆT NAM"
24/04/2024
81
TỰ HÀO VÀ TIN TƯỞNG DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀN GIÀU MẠNH, VĂN MINH, VĂN HIẾN VÀ ANH HÙNG
TỰ HÀO VÀ TIN TƯỞNG DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀN GIÀU MẠNH, VĂN MINH, VĂN HIẾN VÀ ANH HÙNG TỰ HÀO VÀ TIN TƯỞNG DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀN GIÀU MẠNH, VĂN MINH, VĂN HIẾN VÀ ANH HÙNG
24/04/2024
62
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở VIỆT NAM (21/7/1954 - 21/7/2024)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở VIỆT NAM (21/7/1954 - 21/7/2024) ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở VIỆT NAM (21/7/1954 - 21/7/2024)
23/04/2024
77
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (01/5/1904 - 01/5/2024)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (01/5/1904 - 01/5/2024) ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (01/5/1904 - 01/5/2024)
23/04/2024
54