TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO VIỆT NAM TOÀN DIỆN HIỆN ĐẠI MANG BẢN SẮC
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO VIỆT NAM TOÀN DIỆN HIỆN ĐẠI MANG BẢN SẮC "CÂY TRE VIỆT NAM" XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO VIỆT NAM TOÀN DIỆN HIỆN ĐẠI MANG BẢN SẮC "CÂY TRE VIỆT NAM"
24/04/2024
96
TỰ HÀO VÀ TIN TƯỞNG DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀN GIÀU MẠNH, VĂN MINH, VĂN HIẾN VÀ ANH HÙNG
TỰ HÀO VÀ TIN TƯỞNG DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀN GIÀU MẠNH, VĂN MINH, VĂN HIẾN VÀ ANH HÙNG TỰ HÀO VÀ TIN TƯỞNG DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀN GIÀU MẠNH, VĂN MINH, VĂN HIẾN VÀ ANH HÙNG
24/04/2024
79
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở VIỆT NAM (21/7/1954 - 21/7/2024)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở VIỆT NAM (21/7/1954 - 21/7/2024) ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở VIỆT NAM (21/7/1954 - 21/7/2024)
23/04/2024
90
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (01/5/1904 - 01/5/2024)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (01/5/1904 - 01/5/2024) ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (01/5/1904 - 01/5/2024)
23/04/2024
67
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2024)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2024) ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2024)
23/04/2024
114
ỨNG DỤNG CÔNG DÂN SỐ BÌNH THUẬN
ỨNG DỤNG CÔNG DÂN SỐ BÌNH THUẬN Ứng dụng Công dân số Bình Thuận
22/04/2024
135
TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI
TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI
12/04/2024
198
THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030, ĐỒNG THỜI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH ĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030, ĐỒNG THỜI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH ĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ PHAN THIẾT THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030, ĐỒNG THỜI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH ĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
03/04/2024
130
ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
01/04/2024
149
PHÒNG, CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH
PHÒNG, CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH
26/03/2024
140
TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ SỐ 25-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ SỐ 25-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ SỐ 25-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
19/03/2024
159
BIỂN, ĐẢO VÀ CÔNG TÁC BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN NĂM 2024
BIỂN, ĐẢO VÀ CÔNG TÁC BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN NĂM 2024 Thực hiện Hướng dẫn số 109/HD_BTGTU ngày 30/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận và Hướng dẫn số 20/HD-STTTT ngày 26/02/2024 của Sở Thông tin Truyền thông Bình Thuận về Tuyên truyền Biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền năm 2024
27/02/2024
1517