TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN:  Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN: Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN: Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”
10/03/2023
6372
Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2023
Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2023 Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26-4-2023: Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Phụ nữ mang đến những quan điểm và tài năng mới. Nhưng có một vấn đề! Quá ít phụ nữ tham gia vào hệ thống sở hữu trí tuệ (SHTT). Điều đó có nghĩa là có quá ít phụ nữ được hưởng lợi từ SHTT
10/03/2023
2828
Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023
Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, được phát động từ ngày 13/11/2021. Thời gian tiếp nhận tác phẩm đến ngày 31/8/2023 (tính theo dấu bưu điện).
04/03/2023
3595
Chương trình khai mạc và các hoạt động trước, trong và sau lễ khai mạc năm du lịch quốc gia năm 2023
Chương trình khai mạc và các hoạt động trước, trong và sau lễ khai mạc năm du lịch quốc gia năm 2023 Ngày 30/01/2023, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 – Bình Thuận – Hội tụ xanh đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-BTC về Tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh.
06/03/2023
3053
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Bình biên soạn “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)”. Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng toàn văn Đề cương này!
06/03/2023
3106
Tuyên truyền về biển, đảo và công tác biên giới đất liền năm 2023
Tuyên truyền về biển, đảo và công tác biên giới đất liền năm 2023 Thực hiện Hướng dẫn số 86-HD/BTGTW và Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW, ngày 23/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 14/02/2023, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Hướng dẫn số 73/HD-BTGTU về công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền năm 2023.
06/03/2023
2990
Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ
Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại Sa Lôn, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc (sau đây gọi tắt là Khu di tích) được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số số 3056/QĐ- UBND ngày 25/10/2017
06/03/2023
2741
Đồng chí Huỳnh Tấn Phát - Người chiến sĩ cộng sản có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
Đồng chí Huỳnh Tấn Phát - Người chiến sĩ cộng sản có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15/2/1913 tại làng Tân Hưng, quận An Hóa, tỉnh Mỹ Tho (nay là xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre ) - vùng đất có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng, đã hun đúc nên tài năng và phẩm chất cao quý của nhà trí thức cách mạng
06/03/2023
2661