TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền

VĂN BẢN VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2024
VĂN BẢN VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2024 VĂN BẢN VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2024
26/02/2024
1482
LỄ CÔNG BỐ QUY HOẠCH TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
LỄ CÔNG BỐ QUY HOẠCH TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 LỄ CÔNG BỐ QUY HOẠCH TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
26/02/2024
1491
QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀNG CƯỜNG THỊNH, PHỒN VINH, VĂN MINH, HẠNH PHÚC
QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀNG CƯỜNG THỊNH, PHỒN VINH, VĂN MINH, HẠNH PHÚC (Chinhphu.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng với khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu, quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa, sáng suốt nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, như Bác Hồ và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hằng mong đợi.
31/01/2024
1504
TỰ HÀO VÀ TIN TƯỞNG DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀNG GIÀU MẠNH, VĂN MINH, VĂN HIẾN VÀ ANH HÙNG
TỰ HÀO VÀ TIN TƯỞNG DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀNG GIÀU MẠNH, VĂN MINH, VĂN HIẾN VÀ ANH HÙNG Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
31/01/2024
1503
PHÁT ĐỘNG ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG, TRẤN ÁP TỘI PHẠM, BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ, BẢO VỆ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024
PHÁT ĐỘNG ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG, TRẤN ÁP TỘI PHẠM, BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ, BẢO VỆ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024 PHÁT ĐỘNG ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG, TRẤN ÁP TỘI PHẠM, BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ, BẢO VỆ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024
13/12/2023
1603
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 25/CT-TTG NGÀY 05/10/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 25/CT-TTG NGÀY 05/10/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG BỘ, HIỆU QUẢ, HIỆN ĐẠI VÀ HỘI NHẬP
08/12/2023
1513
KẾ HOẠCH
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA PHÁT HIỆN, CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN, HÌNH ẢNH PHẢN ÁNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG; CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2023
24/11/2023
1556
TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2023
TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2023 TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2023
10/11/2023
1379
TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 - 15/10/2023) 24 NĂM NGÀY
TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 - 15/10/2023) 24 NĂM NGÀY "DÂN VẬN" CỦA CẢ NƯỚC (15/10/1999 - 15/10/2023) TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 - 15/10/2023) 24 NĂM NGÀY "DÂN VẬN" CỦA CẢ NƯỚC (15/10/1999 - 15/10/2023)
10/10/2023
444
CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN GIẢ DANH, MẠO DANH QUÂN DÂN, ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI LỪA ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN GIẢ DANH, MẠO DANH QUÂN DÂN, ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI LỪA ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN GIẢ DANH, MẠO DANH QUÂN DÂN, ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI LỪA ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
02/10/2023
382
HƯỞNG ỨNG “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY” VÀ “NGÀY KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM” - 04/10
HƯỞNG ỨNG “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY” VÀ “NGÀY KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM” - 04/10 HƯỞNG ỨNG “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY” VÀ “NGÀY KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM” - 04/10
29/09/2023
585
QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
19/09/2023
401