TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Lịch tiếp công dân- Đường dây nóng

Lịch tiếp công dân- Đường dây nóng

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 02 NĂM 2024
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 02 NĂM 2024 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 2 NĂM 2024
02/02/2024
1350
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 NĂM 2024
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 NĂM 2024 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 NĂM 2024
03/01/2024
1593
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12 NĂM 2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12 NĂM 2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12 NĂM 2023
06/12/2023
1437
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11
03/11/2023
1476
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10-2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10-2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10-2023
04/10/2023
1689
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9.2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9.2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9.2023
06/09/2023
234
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8-2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8-2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8-2023
04/08/2023
1015
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7-2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7-2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7-2023
06/07/2023
1027
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6-2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6-2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6-2023
07/06/2023
958
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5-2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5-2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5-2023
06/06/2023
1050
Thông báo: Công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại phản ánh, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà
Thông báo: Công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại phản ánh, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Thông báo: Công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại phản ánh, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, phụ huynh, và học sinh, sinh viên trong giải quyết công việc
04/03/2023
4422