TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Lịch tiếp công dân- Đường dây nóng

Lịch tiếp công dân- Đường dây nóng

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7-2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7-2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7-2023
06/07/2023
1345
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6-2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6-2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6-2023
07/06/2023
1261
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5-2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5-2023 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5-2023
06/06/2023
1226
Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2023
Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2023 Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2023
09/05/2023
1195
Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2023
Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2023 Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2023
03/04/2023
1321
Thông báo: Công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại phản ánh, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà
Thông báo: Công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại phản ánh, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Thông báo: Công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại phản ánh, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, phụ huynh, và học sinh, sinh viên trong giải quyết công việc
04/03/2023
4617
Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2023
Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2023 Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2023
03/03/2023
4756
12