TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Góc sinh viên

Góc sinh viên

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỢT 3)
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỢT 3) KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỢT 3)
26/04/2024
180
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024, VÀ TOÀN KHOÁ CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 21 (2021-2024)
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024, VÀ TOÀN KHOÁ CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 21 (2021-2024) KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024, VÀ TOÀN KHOÁ CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 21 (2021-2024)
19/03/2024
231
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 VÀ TOÀN KHOÁ CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 16 (2021-2024)
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 VÀ TOÀN KHOÁ CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 16 (2021-2024) KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 VÀ TOÀN KHOÁ CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 16 (2021-2024)
19/03/2024
159
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 15/01-01/02/2024 )
09/01/2024
111
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 15/01-01/02/2024 )
09/01/2024
94
SỔ TAY HỌC SINH - SINH VIÊN
SỔ TAY HỌC SINH - SINH VIÊN SỔ TAY HỌC SINH - SINH VIÊN
16/11/2023
1080
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HSSV  HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022 - 2023
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HSSV HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022 - 2023 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HSSV HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022 - 2023
16/10/2023
718
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHÍNH TRỊ
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TÀI LIỆU SINH HOẠT CHÍNH TRỊ
07/09/2023
1574
 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TOÀN KHÓA HỌC
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TOÀN KHÓA HỌC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TOÀN KHÓA HỌC
16/08/2023
704
Công khai - Kết quả RL HKI 2022-2023_CĐ Dược 4A, 5B
Công khai - Kết quả RL HKI 2022-2023_CĐ Dược 4A, 5B Công khai - Kết quả RL HKI 2022-2023_CĐ Dược 4A, 5B
19/05/2023
2483
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN CÁC ĐỢT THI TỪ THÁNG 5/2023 (HKII)
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN CÁC ĐỢT THI TỪ THÁNG 5/2023 (HKII) LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN CÁC ĐỢT THI TỪ THÁNG 5/2023 (HKII)
12/05/2023
2513
12