TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Góc sinh viên

Góc sinh viên

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 15/01-01/02/2024 )
09/01/2024
25
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 15/01-01/02/2024 )
09/01/2024
18
SỔ TAY HỌC SINH - SINH VIÊN
SỔ TAY HỌC SINH - SINH VIÊN SỔ TAY HỌC SINH - SINH VIÊN
16/11/2023
626
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HSSV  HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022 - 2023
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HSSV HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022 - 2023 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HSSV HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022 - 2023
16/10/2023
500
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHÍNH TRỊ
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TÀI LIỆU SINH HOẠT CHÍNH TRỊ
07/09/2023
1325
 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TOÀN KHÓA HỌC
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TOÀN KHÓA HỌC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ II, CẢ NĂM - NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TOÀN KHÓA HỌC
16/08/2023
581
Công khai - Kết quả RL HKI 2022-2023_CĐ Dược 4A, 5B
Công khai - Kết quả RL HKI 2022-2023_CĐ Dược 4A, 5B Công khai - Kết quả RL HKI 2022-2023_CĐ Dược 4A, 5B
19/05/2023
2383
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN CÁC ĐỢT THI TỪ THÁNG 5/2023 (HKII)
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN CÁC ĐỢT THI TỪ THÁNG 5/2023 (HKII) LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN CÁC ĐỢT THI TỪ THÁNG 5/2023 (HKII)
12/05/2023
2428
Danh sách công khai kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên
Danh sách công khai kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên Đợt 2 - Học kỳ I, năm học 2022 - 2023
05/05/2023
2600
Biểu mẫu - Mẫu đơn
Biểu mẫu - Mẫu đơn Biểu mẫu - Mẫu đơn
24/04/2023
4288
Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023
Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023 Khoa Y - Dược - Áp dụng từ 17/4/2023 - 24/04/2023
19/04/2023
1879
	Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023
Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023 Khoa Kỹ thuật - Áp dụng từ 30/01/2023
13/04/2023
1594
12