TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Thông báo

Thông báo

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN KỸ NĂNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CHUYÊN ĐỀ
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN KỸ NĂNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CHUYÊN ĐỀ "KỸ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO" THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN KỸ NĂNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CHUYÊN ĐỀ "KỸ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO"
27/02/2024
1354
KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XI (2024-2025)
KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XI (2024-2025) KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XI (2024-2025)
02/02/2024
1483
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 21/02-01/03/2024 )
02/02/2024
1433
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - ĐỢT 7 - HKI - NĂM HỌC 2023-2024
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - ĐỢT 7 - HKI - NĂM HỌC 2023-2024 (Đợt 7: từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/3/2024)
31/01/2024
1407
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024 (Đợt 6: từ ngày 18/01/2024 đến ngày 02/02/2024)
16/01/2024
2223
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 15/01-01/02/2024 )
09/01/2024
1514
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024 (Đợt 5: từ ngày 02/01/2024 đến ngày 11/01/2024)
27/12/2023
369
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023 - 2024
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023 - 2024 Đợt 4: Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 05/01/2024
04/12/2023
417
DANH SÁCH THÍ SINH VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ CÁC MÔN THI VÒNG 1, VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023
DANH SÁCH THÍ SINH VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ CÁC MÔN THI VÒNG 1, VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023 DANH SÁCH THÍ SINH VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ CÁC MÔN THI VÒNG 1, VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023
04/12/2023
1840
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024
27/11/2023
228
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC
06/11/2023
341