TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Thông báo

Thông báo

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN - HỌC KỲ II - LẦN 2 - NĂM HỌC 2022-2023
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN - HỌC KỲ II - LẦN 2 - NĂM HỌC 2022-2023 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN - HỌC KỲ II - LẦN 2 - NĂM HỌC 2022-2023
02/10/2023
11
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐIỆN TÂM ĐỒ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐIỆN TÂM ĐỒ THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐIỆN TÂM ĐỒ
27/09/2023
1457
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP (LẦN 2) CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP (LẦN 2) CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP (LẦN 2) CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
25/09/2023
72
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 21-24/9/2023 )
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 21-24/9/2023 ) LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 21-24/9/2023 )
19/09/2023
92
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM” CHO HỌC SINH, SINH VIÊN
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM” CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM” CHO HỌC SINH, SINH VIÊN
18/09/2023
72
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 09-10/9/2023 )
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 09-10/9/2023 ) LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 09-10/9/2023 )
06/09/2023
169
LỊCH THI KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG CÁC LỚP TRUNG CẤP K16
LỊCH THI KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG CÁC LỚP TRUNG CẤP K16 LỊCH THI KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG CÁC LỚP TRUNG CẤP K16
24/08/2023
204
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 25-27/8/2023 )
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 25-27/8/2023 ) LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 25-27/8/2023 )
24/08/2023
146
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
16/08/2023
381
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP, LỚP DƯỢC KHÓA 3C, 4ABC, DƯỢC LIÊN THÔNG 1, CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13, Y SỸ 33, 34 - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, NGÀY THI: TỪ 12/8/2023 ĐẾN 14/8/2023
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP, LỚP DƯỢC KHÓA 3C, 4ABC, DƯỢC LIÊN THÔNG 1, CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13, Y SỸ 33, 34 - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, NGÀY THI: TỪ 12/8/2023 ĐẾN 14/8/2023 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP, LỚP DƯỢC KHÓA 3C, 4ABC, DƯỢC LIÊN THÔNG 1, CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13, Y SỸ 33, 34 - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, NGÀY THI: TỪ 12/8/2023 ĐẾN 14/8/2023
07/08/2023
1057
LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023 LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
03/08/2023
991
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - NĂM HỌC 2022-2023 (Đợt 3: từ ngày 25/7/2023 đến ngày 11/8/2023
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - NĂM HỌC 2022-2023 (Đợt 3: từ ngày 25/7/2023 đến ngày 11/8/2023 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - NĂM HỌC 2022-2023 (Đợt 3: từ ngày 25/7/2023 đến ngày 11/8/2023
20/07/2023
1017