TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Thông báo

Thông báo

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI - KỲ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO NIÊN CHẾ - ĐỢT 1, NĂM 2024
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI - KỲ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO NIÊN CHẾ - ĐỢT 1, NĂM 2024 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI - KỲ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO NIÊN CHẾ - ĐỢT 1, NĂM 2024
19/06/2024
155
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA 2021-2024, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA 2021-2024, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA 2021-2024, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
18/06/2024
64
LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ, ĐỢT 1, NĂM 2024
LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ, ĐỢT 1, NĂM 2024 LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ, ĐỢT 1, NĂM 2024
14/06/2024
77
LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, KHÓA 2021 - 2024, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, NGÀY THI 14/6/2024
LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, KHÓA 2021 - 2024, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, NGÀY THI 14/6/2024 LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, KHÓA 2021 - 2024, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, NGÀY THI 14/6/2024
11/06/2024
64
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NGÀNH GDMN, KHÓA 2021 - 2024, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - NGÀY THI 14/6/2024
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NGÀNH GDMN, KHÓA 2021 - 2024, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - NGÀY THI 14/6/2024 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NGÀNH GDMN, KHÓA 2021 - 2024, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - NGÀY THI 14/6/2024
11/06/2024
74
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024 KHOA Y - DƯỢC
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024 KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 14/6/2024 đến ngày 29/6/2024 )
10/06/2024
96
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024 KHOA Y - DƯỢC
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024 KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 24/5/2024 đến ngày 03/6/2024)
20/05/2024
275
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKII - NĂM HỌC 2023-2024
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKII - NĂM HỌC 2023-2024 (Đợt 3: từ ngày 13/5/2024 đến ngày 31/5/2024)
06/05/2024
255
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA K21, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA K21, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA K21, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
23/04/2024
182
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC” NĂM 2024 TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN.
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC” NĂM 2024 TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN. PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC” NĂM 2024 TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN.
22/04/2024
226
THÔNG BÁO NỘI DUNG THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ - NĂM 2024
THÔNG BÁO NỘI DUNG THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ - NĂM 2024 THÔNG BÁO NỘI DUNG THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ - NĂM 2024
19/04/2024
154
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024 (Đợt 2: từ ngày 02/5/2024 đến ngày 10/5/2024)
12/04/2024
211