TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Thông báo

Thông báo

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP, LỚP DƯỢC KHÓA 3C, 4ABC, DƯỢC LIÊN THÔNG 1, CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13, Y SỸ 33, 34 - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, NGÀY THI: TỪ 12/8/2023 ĐẾN 14/8/2023
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP, LỚP DƯỢC KHÓA 3C, 4ABC, DƯỢC LIÊN THÔNG 1, CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13, Y SỸ 33, 34 - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, NGÀY THI: TỪ 12/8/2023 ĐẾN 14/8/2023 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP, LỚP DƯỢC KHÓA 3C, 4ABC, DƯỢC LIÊN THÔNG 1, CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13, Y SỸ 33, 34 - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, NGÀY THI: TỪ 12/8/2023 ĐẾN 14/8/2023
07/08/2023
1253
LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023 LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
03/08/2023
1085
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - NĂM HỌC 2022-2023 (Đợt 3: từ ngày 25/7/2023 đến ngày 11/8/2023
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - NĂM HỌC 2022-2023 (Đợt 3: từ ngày 25/7/2023 đến ngày 11/8/2023 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - NĂM HỌC 2022-2023 (Đợt 3: từ ngày 25/7/2023 đến ngày 11/8/2023
20/07/2023
1107
LỊCH THI KHOA Y-DƯỢC 18-22/7/2023
LỊCH THI KHOA Y-DƯỢC 18-22/7/2023 LỊCH THI KHOA Y-DƯỢC 18-22/7/2023
17/07/2023
1299
CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2023
CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2023 CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2023
11/07/2023
1269
CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 - NĂM 2023
CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 - NĂM 2023 CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 - NĂM 2023
11/07/2023
1329
CHỌN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ - NĂM 2023
CHỌN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ - NĂM 2023 CHỌN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ - NĂM 2023
06/07/2023
348
KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2023
KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2023 KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2023
29/06/2023
572
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
28/06/2023
290
LỊCH THI KHOA Y-DƯỢC 27-30/6/2023
LỊCH THI KHOA Y-DƯỢC 27-30/6/2023 LỊCH THI KHOA Y-DƯỢC 27-30/6/2023
23/06/2023
331
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA K20 – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA K20 – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA K20 – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
23/06/2023
598
LỊCH THI KHOA Y-DƯỢC 19-24/6/2023
LỊCH THI KHOA Y-DƯỢC 19-24/6/2023 thông báo lịch thi
16/06/2023
1060