TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Thông báo

Thông báo

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024
06/11/2023
281
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
18/10/2023
344
KẾT QUẢ XÉT DUYỆT HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÚNG TUYỂN HỌC TRUNG CẤP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN, NĂM 2023
KẾT QUẢ XÉT DUYỆT HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÚNG TUYỂN HỌC TRUNG CẤP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN, NĂM 2023 KẾT QUẢ XÉT DUYỆT HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÚNG TUYỂN HỌC TRUNG CẤP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN, NĂM 2023
05/10/2023
303
LỊCH THI TỐT NGHIỆP (LẦN 2) CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ
LỊCH THI TỐT NGHIỆP (LẦN 2) CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ LỊCH THI TỐT NGHIỆP (LẦN 2) CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ
05/10/2023
263
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN - HỌC KỲ II - LẦN 2 - NĂM HỌC 2022-2023
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN - HỌC KỲ II - LẦN 2 - NĂM HỌC 2022-2023 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN - HỌC KỲ II - LẦN 2 - NĂM HỌC 2022-2023
02/10/2023
11186
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP (LẦN 2) CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP (LẦN 2) CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP (LẦN 2) CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
25/09/2023
287
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 21-24/9/2023 )
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 21-24/9/2023 ) LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 21-24/9/2023 )
19/09/2023
269
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM” CHO HỌC SINH, SINH VIÊN
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM” CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM” CHO HỌC SINH, SINH VIÊN
18/09/2023
475
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 09-10/9/2023 )
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 09-10/9/2023 ) LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 09-10/9/2023 )
06/09/2023
315
LỊCH THI KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG CÁC LỚP TRUNG CẤP K16
LỊCH THI KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG CÁC LỚP TRUNG CẤP K16 LỊCH THI KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG CÁC LỚP TRUNG CẤP K16
24/08/2023
307
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 25-27/8/2023 )
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 25-27/8/2023 ) LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 25-27/8/2023 )
24/08/2023
247
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
16/08/2023
552