TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Thông báo

Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA - NĂM 2024
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA - NĂM 2024 THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA - NĂM 2024
05/03/2024
360
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN KỸ NĂNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CHUYÊN ĐỀ
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN KỸ NĂNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CHUYÊN ĐỀ "KỸ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO" THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN KỸ NĂNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CHUYÊN ĐỀ "KỸ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO"
27/02/2024
1474
KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XI (2024-2025)
KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XI (2024-2025) KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XI (2024-2025)
02/02/2024
1653
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - ĐỢT 7 - HKI - NĂM HỌC 2023-2024
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - ĐỢT 7 - HKI - NĂM HỌC 2023-2024 (Đợt 7: từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/3/2024)
31/01/2024
1644
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024 (Đợt 6: từ ngày 18/01/2024 đến ngày 02/02/2024)
16/01/2024
2438
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC (Đợt thi từ ngày 15/01-01/02/2024 )
09/01/2024
1634
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024 (Đợt 5: từ ngày 02/01/2024 đến ngày 11/01/2024)
27/12/2023
474
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023 - 2024
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023 - 2024 Đợt 4: Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 05/01/2024
04/12/2023
499
DANH SÁCH THÍ SINH VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ CÁC MÔN THI VÒNG 1, VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023
DANH SÁCH THÍ SINH VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ CÁC MÔN THI VÒNG 1, VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023 DANH SÁCH THÍ SINH VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ CÁC MÔN THI VÒNG 1, VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023
04/12/2023
2238
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024
27/11/2023
338
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN KHOA Y - DƯỢC
06/11/2023
418