TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Thông báo

Thông báo

LỊCH THI KHOA Y-DƯỢC 18-22/7/2023
LỊCH THI KHOA Y-DƯỢC 18-22/7/2023 LỊCH THI KHOA Y-DƯỢC 18-22/7/2023
17/07/2023
1200
CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2023
CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2023 CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2023
11/07/2023
1106
CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 - NĂM 2023
CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 - NĂM 2023 CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 - NĂM 2023
11/07/2023
1206
CHỌN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ - NĂM 2023
CHỌN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ - NĂM 2023 CHỌN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ - NĂM 2023
06/07/2023
220
KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2023
KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2023 KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2023
29/06/2023
366
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NĂM 2023
28/06/2023
210
LỊCH THI KHOA Y-DƯỢC 27-30/6/2023
LỊCH THI KHOA Y-DƯỢC 27-30/6/2023 LỊCH THI KHOA Y-DƯỢC 27-30/6/2023
23/06/2023
243
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA K20 – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA K20 – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA K20 – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
23/06/2023
200
LỊCH THI KHOA Y-DƯỢC 19-24/6/2023
LỊCH THI KHOA Y-DƯỢC 19-24/6/2023 thông báo lịch thi
16/06/2023
972
HỘI THẢO KHOA HỌC MỞ RỘNG LẦN THỨ I NĂM 2023
HỘI THẢO KHOA HỌC MỞ RỘNG LẦN THỨ I NĂM 2023 HỘI THẢO KHOA HỌC MỞ RỘNG LẦN THỨ I NĂM 2023
12/06/2023
159
Kế hoạch triển khai tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 16 (2022-2023)
Kế hoạch triển khai tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 16 (2022-2023) Kế hoạch triển khai tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 16 (2022-2023) và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ X (2022-2023)
04/03/2023
3249
Thông báo Tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp
Thông báo Tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp Thông báo Tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp
10/05/2023
1479