TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Thông báo

Thông báo

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA K21, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA K21, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA K21, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
23/04/2024
202
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC” NĂM 2024 TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN.
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC” NĂM 2024 TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN. PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC” NĂM 2024 TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN.
22/04/2024
254
THÔNG BÁO NỘI DUNG THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ - NĂM 2024
THÔNG BÁO NỘI DUNG THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ - NĂM 2024 THÔNG BÁO NỘI DUNG THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ - NĂM 2024
19/04/2024
185
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2023-2024 (Đợt 2: từ ngày 02/5/2024 đến ngày 10/5/2024)
12/04/2024
251
THÔNG BÁO NỘI DUNG THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - KHÓA 21
THÔNG BÁO NỘI DUNG THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - KHÓA 21 THÔNG BÁO NỘI DUNG THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - KHÓA 21
11/04/2024
193
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI HỌC SINH - SINH VIÊN THANH LỊCH - NĂM 2024
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI HỌC SINH - SINH VIÊN THANH LỊCH - NĂM 2024 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI HỌC SINH - SINH VIÊN THANH LỊCH - NĂM 2024
19/03/2024
403
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2024 VÀ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
14/03/2024
332
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA - NĂM 2024
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA - NĂM 2024 THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA - NĂM 2024
14/03/2024
406
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2024 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2024 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2024 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
14/03/2024
465
THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC MỞ RỘNG LẦN THỨ I NĂM 2024
THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC MỞ RỘNG LẦN THỨ I NĂM 2024 THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC MỞ RỘNG LẦN THỨ I NĂM 2024
08/03/2024
173
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN - HỌC KỲ I - LẦN 2 - NĂM HỌC 2023-2024
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN - HỌC KỲ I - LẦN 2 - NĂM HỌC 2023-2024 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN - HỌC KỲ I - LẦN 2 - NĂM HỌC 2023-2024
06/03/2024
334