TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Khoa Sư phạm

Chức năng, nhiệm vụ:

– Tổ chức giảng dạy, thực hiện chương trình đào tạo chuyên ngành đào tạo giáo viên Mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tổ chức giảng dạy các môn văn hóa Trung học phổ thông và các môn khoa học cơ bản trong chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp.

– Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho người học có nhu cầu.

– Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo tham mưu triển khai các hoạt động quan hệ với các trường mầm non để HSSV thuộc khoa quản lý đi thực tập, thực tế.

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Đặng Ngọc Hùng Trưởng khoa 
2 Đặng Thị Hiệp Định Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (Hạng II)
3 Trần Thị Ngân Hà Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III)
4 Huỳnh Thị Xuân Kiều Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III) 
5 Trần Thị Mai Lan Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III) 
6 Trần Thị Trọng Lễ Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III) 
7 Ngô Hoài Minh Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III)
8 Huỳnh Thị Yến Ngọc Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III)
9 Trịnh Thị Thủy Tiên Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III) 
10 Nguyễn Trần Linh Trang Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III)
11 Nguyễn Thị Thanh Thiện Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
12 Nguyễn Thị Hằng Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III) 
13 Lê Thị Bích Kim Giáo viên THPT
14 Nguyễn Thị Thanh Liêm Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III) 
15 Nguyễn Hải Minh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
16 Nguyễn Thị Kim Phượng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
17 Phạm Thị Ái Thùy Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III) 
18 Trần Thị Thảo Trang Giảng viên cao đẳng sư phạm (Hạng III) 
19 Nguyễn Thị Thu An Chuyên viên