TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Khoa Kỹ thuật

Chức năng, nhiệm vụ:

– Tổ chức giảng dạy các nghề thuộc lĩnh vực Điện, Điện tử, Cơ khí, Động lực, Xây dựng, May và thiết kế thời trang, lĩnh vực nông nghiệp: Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Quản lý đất đai, Công nghệ sau thu hoạch,… ở 03 cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và tổ chức các khóa đào tạo nghề ngắn hạn cho người học có nhu cầu.

– Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo tham mưu triển khai các hoạt động quan hệ với doanh nghiệp để HSSV thuộc khoa quản lý đi thực tập, thực tế.

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Quốc Thái Trưởng khoa 
2 Trần Minh Tuấn Phó Trưởng khoa
3 Nguyễn Thanh Vân Phó Trưởng khoa
4 Trần Ngọc Minh Trưởng Bộ môn Cơ khí-Ôtô -giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
5 Đặng Quốc Huy Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
6 Tô Thanh Lợi Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
7 Nguyễn Hải Tâm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
8 Nguyễn Hải Hồ Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
9 Nguyễn Văn Quang Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
10 Bùi Văn Chiến Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
11 Hoàng Ngọc Phương Giáo viên
12 Nguyễn Văn Tạo Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
13 Dương Hoàng Phong Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
14 Trần Văn Sơn Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
15 Lê Hoài Bảo Giáo viên
16 Phạm Văn Thật Chuyên viên
17 Võ Văn Trà Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
18 Nguyễn Thị Thanh Kiều Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
19 Phạm Trường Biển Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
20 Lê Vĩnh Phúc Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành
21 Nguyễn Khánh An Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
22 Thái Duy Tuấn Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
23 Ngô Mai Huân Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
24 Bá Trung Luân Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
25 Lê Anh Sol Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
26 Nguyễn Huy Vũ Giáo viên
27 Trương Nguyễn Anh Thư Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
28 Lê Thị Trung Hiếu Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
29 Lê Văn Đức Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
30 Nguyễn Văn Trung Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
31 Nguyễn Thị Bích Liên Giáo vụ