TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8

Khoa Kỹ thuật

Chức năng, nhiệm vụ:

– Tổ chức giảng dạy các nghề thuộc lĩnh vực Điện, Điện tử, Cơ khí, Động lực, Xây dựng, May và thiết kế thời trang, lĩnh vực nông nghiệp: Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Quản lý đất đai, Công nghệ sau thu hoạch,… ở 03 cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và tổ chức các khóa đào tạo nghề ngắn hạn cho người học có nhu cầu.

– Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo tham mưu triển khai các hoạt động quan hệ với doanh nghiệp để HSSV thuộc khoa quản lý đi thực tập, thực tế.

Danh sách nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Quốc Thái Trưởng khoa 
2 Trần Minh Tuấn Phó Trưởng khoa
3 Nguyễn Thanh Vân Phó Trưởng khoa
4 Trần Ngọc Minh Trưởng Bộ môn Cơ khí-Ôtô -giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
5 Đặng Quốc Huy Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
6 Tô Thanh Lợi Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
7 Nguyễn Hải Tâm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
8 Nguyễn Hải Hồ Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
9 Nguyễn Văn Quang Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
10 Bùi Văn Chiến Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
11 Hoàng Ngọc Phương Giáo viên
12 Nguyễn Văn Tạo Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
13 Dương Hoàng Phong Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
14 Trần Văn Sơn Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
15 Lê Hoài Bảo Giáo viên
16 Phạm Văn Thật Chuyên viên
17 Võ Văn Trà Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
18 Nguyễn Thị Thanh Kiều Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
19 Phạm Trường Biển Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
20 Lê Vĩnh Phúc Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (Hạng III)
21 Nguyễn Khánh An Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
22 Thái Duy Tuấn Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
23 Ngô Mai Huân Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
24 Bá Trung Luân Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
25 Lê Anh Sol Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
26 Nguyễn Huy Vũ Giáo viên
27 Trương Nguyễn Anh Thư Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
28 Lê Thị Trung Hiếu Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (Hạng III)
29 Lê Văn Đức Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết(Hạng III)
30 Nguyễn Thị Bích Liên Giáo vụ 

 

Lê Văn Đức