TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Mua sắm đấu giá

Mua sắm đấu giá

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THAY MỚI BẢNG TÊN TRƯỜNG CŨ THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TẠI CƠ SỞ 2, 3, 4
LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THAY MỚI BẢNG TÊN TRƯỜNG CŨ THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TẠI CƠ SỞ 2, 3, 4 LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THAY MỚI BẢNG TÊN TRƯỜNG CŨ (TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN, TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN) THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TẠI CƠ SỞ 2, 3, 4
19/09/2023
6
KẾT QUẢ THỰC HIỆN GÓI THẦU  MUA SẮM VẬT TƯ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY HSSV KHOA KỸ THUẬT NĂM HỌC 2022-2023
KẾT QUẢ THỰC HIỆN GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY HSSV KHOA KỸ THUẬT NĂM HỌC 2022-2023 KẾT QUẢ THỰC HIỆN GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY HSSV KHOA KỸ THUẬT NĂM HỌC 2022-2023
13/07/2023
158