TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Mua sắm đấu giá

Mua sắm đấu giá

THƯ MỜI GỬI BÁO GIÁ VẬT TƯ GIẢNG DẠY
THƯ MỜI GỬI BÁO GIÁ VẬT TƯ GIẢNG DẠY THƯ MỜI GỬI BÁO GIÁ VẬT TƯ GIẢNG DẠY
18/06/2024
2
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG NGUYÊN LIỆU, THỰC PHẨM PHỤC VỤ BẾP ĂN CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024 (ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG NGUYÊN LIỆU, THỰC PHẨM PHỤC VỤ BẾP ĂN CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024 (ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO) THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG NGUYÊN LIỆU, THỰC PHẨM PHỤC VỤ BẾP ĂN CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024 (ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO)
26/12/2023
93
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU. GÓI MUA SẮM: MUA SẮM THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN NĂM 2023 (ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO)
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU. GÓI MUA SẮM: MUA SẮM THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN NĂM 2023 (ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO) KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU. GÓI MUA SẮM: MUA SẮM THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ (ĐIỆN VÀ ĐIỆN LẠNH Ô TÔ) ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN NĂM 2023
07/12/2023
98
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM MUA SẮM MÀN HÌNH LED 200 INCH TRANG BỊ CHO HỘI TRƯỜNG TẠI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
23/11/2023
110
THÔNG BÁO MỜI THẦU
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ (ĐIỆN VÀ ĐIỆN LẠNH Ô TÔ) ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN NĂM 2023
21/11/2023
110
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM MÀN HÌNH LED 200 INCH
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM MÀN HÌNH LED 200 INCH THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM MÀN HÌNH LED 200 INCH
03/11/2023
105
LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THAY MỚI BẢNG TÊN TRƯỜNG CŨ THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TẠI CƠ SỞ 2, 3, 4
LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THAY MỚI BẢNG TÊN TRƯỜNG CŨ THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TẠI CƠ SỞ 2, 3, 4 LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THAY MỚI BẢNG TÊN TRƯỜNG CŨ (TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN, TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN) THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TẠI CƠ SỞ 2, 3, 4
19/09/2023
143
KẾT QUẢ THỰC HIỆN GÓI THẦU  MUA SẮM VẬT TƯ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY HSSV KHOA KỸ THUẬT NĂM HỌC 2022-2023
KẾT QUẢ THỰC HIỆN GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY HSSV KHOA KỸ THUẬT NĂM HỌC 2022-2023 KẾT QUẢ THỰC HIỆN GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY HSSV KHOA KỸ THUẬT NĂM HỌC 2022-2023
13/07/2023
285