TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Góc sinh viên

Góc sinh viên

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN CÁC ĐỢT THI TỪ THÁNG 5/2023 (HKII)
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN CÁC ĐỢT THI TỪ THÁNG 5/2023 (HKII) LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN CÁC ĐỢT THI TỪ THÁNG 5/2023 (HKII)
12/05/2023
2540
Danh sách công khai kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên
Danh sách công khai kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên Đợt 2 - Học kỳ I, năm học 2022 - 2023
05/05/2023
2720
Biểu mẫu - Mẫu đơn
Biểu mẫu - Mẫu đơn Biểu mẫu - Mẫu đơn
24/04/2023
5011
Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023
Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023 Khoa Y - Dược - Áp dụng từ 17/4/2023 - 24/04/2023
19/04/2023
1951
	Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023
Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023 Khoa Kỹ thuật - Áp dụng từ 30/01/2023
13/04/2023
1687
Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023
Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023 Khoa Kinh tế - Du lịch văn hóa - Áp dụng từ 30/01/2023
12/04/2023
2152
Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023
Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023 Khoa Khoa học cơ bản và Bộ môn chung - Áp dụng từ 30/01/2023
12/04/2023
2070
Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023
Thời khóa biểu HKII - Năm học 2022 - 2023 Khoa Sư phạm - Áp dụng từ 30/01/2023
11/04/2023
2590
Kết quả xếp loại rèn luyện HKI năm học 2022 - 2023 và toàn khóa các lớp K15, K20 và K29
Kết quả xếp loại rèn luyện HKI năm học 2022 - 2023 và toàn khóa các lớp K15, K20 và K29 Kết quả xếp loại rèn luyện HKI năm học 2022 - 2023 và toàn khóa K15, K20 và K29
29/03/2023
4412
12