TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

Tin Tức

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

03/08/2023
239

Ngày 02/8/2023, tại Trường Cao đẳng Bình Thuận, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Trường Cao đẳng Bình Thuận.

Tham dự có Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Đỗ Thái Dương - Giám đốc Sở Nội Bình Thuận.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, Hội đồng Trường Cao đẳng Bình Thuận, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có 11 thành viên, gồm 01 chủ tịch, 09 ủy viên và 01 thư ký. Chủ tịch hội đồng trường là Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Hội đồng Trường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

Hội đồng Trường ra mắt tại Buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ Công bố Quyết định, Tiến sĩ Đỗ Huy Sơn - Hiệu trưởng nhà Trường, thay mặt Hội đồng Trường khẳng định việc thành lập Hội đồng Trường là cơ sở để Trường tiếp tục xây dựng và phát triển. Các thành viên của Hội đồng Trường phát huy sự hiểu biết và kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, thực hiện đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường cao đẳng; đồng thời, bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh, phấn đấu đưa Trường Cao đẳng Bình Thuận trở thành trường có uy tín, chất lượng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật chất lượng cao, giải quyết việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an ninh xã hội ở địa phương.

Tiến sĩ Đỗ Huy Sơn – Hiệu trưởng Trường  phát biểu tại Buổi Lễ

Sau Lễ Công bố, Hội đồng Trường Cao đẳng Bình Thuận đã họp phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Trường.

Tại phiên họp, Hội đồng Trường đã thảo luận và quyết nghị các nội dung về Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường, nhiệm kỳ 2023-2028; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Bình Thuận; Cơ cấu tổ chức trường.

Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Phiên họp thứ nhất

Kết thúc phiên họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh thống nhất các đề xuất sắp xếp, tái cơ cấu chức năng, nhiệm vụ… của các đơn vị trực thuộc để đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Đồng thời, đề nghị Hội đồng Trường và Trường Cao đẳng Bình Thuận tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế cần thiết để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương. Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Bình Thuận xây dựng chiến lược phát triển hướng đến mục tiêu trở thành một trong các trường cao đẳng có uy tín và chất lượng cao trong cả nước./.

                                                  Tin: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

 

Tag: