TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tin Tức

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

27/11/2023
264

Trong 02 ngày, 23 và 24/11/2023, Trường Cao đẳng Bình Thuận đã mời Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Tỉnh huấn luyện nghiệp vụ cho 77 viên chức, người lao động thuộc bốn đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) ở các cơ sở đào tạo của Trường.

Mục đích của đợt huấn luyện nhằm góp phần nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động về trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc thực hiện những quy định của Nhà nước đối với công tác PCCC; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC & CNCH cho lực lượng PCCC & CNCH cơ sở của Trường biết cách sử dụng các công cụ, dụng cụ, phương tiện PCCC hiện có khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Nội dung huấn luyện gồm 02 phần:

- Phần lý thuyết, bao gồm các nội dung: Sự cần thiết của công tác PCCC và CNCH; giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác PCCC; những kiến thức cơ bản về PCCC & CNCH; nhiệm vụ của lực lượng PCCC & CNCH cơ sở, cách lập và thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ tại chỗ; giới thiệu cấu tạo, tính năng tác dụng của các phương tiện cách bảo quản sử dụng đối với hệ thống PCCC, bình chữa cháy xách tay, các phương tiện phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.

- Phần thực hành, gồm các nội dung: Hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy (bình chữa cháy, lăng chữa cháy, vòi chữa cháy, mền (chăn) để dập tắt đám cháy) và  hướng dẫn các kỹ năng di chuyển, cấp cứu người bị nạn

   Học viên  thảo luận sôi nổi về các tình huống cháy và chữa cháy.

                     Một số hình ảnh huấn luyện sử dụng các công cụ chữa cháy.

Kết thúc đợt huấn luyện, các thành viên tham gia đã làm bài thu hoạch, tất cả đều đạt yêu cầu và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

                                                    Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

Tag: