TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU TÁC PHẨM CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ

Tin Tức

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU TÁC PHẨM CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ

TÌM HIỂU NỘI DUNG TÁC PHẨM “KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH” CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

04/10/2023
472

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU, ngày 19/6/2023 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Bình Thuận về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;

Nhằm tạo không khí sôi nổi, tập trung nghiên cứu tìm hiểu Tác phẩm trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã chỉ đạo tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nội dung Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tại Kế hoạch số 09-KH/ĐU, ngày 17/8/2023 của Đảng ủy Trường). Cuộc thi đã diễn ra trong hai ngày 27 và 28/9/2023, với sự tham gia tích cực của đảng viên toàn Trường.

Theo kế hoạch, Cuộc thi chính thức bắt đầu từ 7 giờ 00 phút ngày 27/9/2023 và kết thúc lúc 24 giờ 00 phút ngày 28/9/2023; nội dung thi tập trung vào Phần 1 của Tác phẩm, được cơ cấu thành 02 đề, mỗi đề gồm 20 câu hỏi về nội dung Tác phẩm và 01 câu hỏi dự đoán số người dự thi trả lời đúng tất cả hoặc đúng nhiều nhất các câu hỏi. Theo đó, đảng viên chọn một trong hai đề để thực hiện bằng cách truy cập vào một trong hai đường link dự thi đăng tải trên website Trường và hoàn thành bài thi trong khoảng thời gian tối đa 20 phút.

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức đã chọn được các cá nhân và tập thể đạt giải, như sau:

* Giải tập thể (dành cho Chi bộ có số lượng người dự thi đạt giải nhiều nhất): Tập thể Chi bộ 1

* Giải cá nhân:

- 01 Giải Nhất: Đồng chí Bùi Lê Cường Quốc (Chi bộ7)

- 03 Giải Nhì: Các đồng chí:  Liêu Thị Hiệp (Chi bộ 5); Nguyễn Lê Như Hạnh, Phan Thị Mỹ Hồng (Chi bộ 1)

- 03 Giải Ba: Các đồng chí: Nguyễn Thị Ái Viên, Võ Quang Anh (Chi bộ 1); Tô Thanh Lợi (Chi bộ 7)

- 05 Giải Khuyến khích: Các đồng chí: Phạm Ngọc Tâm, Trần Thị Kim Phấn (Chi bộ 1); Trần Đình Khoa (Chi bộ 2); Lê Thanh Cẩm Tú (Chi bộ 5); Đỗ Thị Phương Hà (Chi bộ 7).

Đánh giá kết quả Cuộc thi, Ban Tổ chức nhận thấy hầu hết đảng viên của Đảng bộ Trường đã có sự đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu Tác phẩm một cách nghiêm túc, sâu kỹ; qua đó nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cốt lõi của Phần 1 Tác phẩm và vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc góp phần tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, đơn vị; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; củng cố niềm tin vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Theo Kế hoạch, Cuộc thi sẽ được Đảng ủy Trường tiếp tục tổ chức trong các năm 2024 và 2025, để tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ các phần nội dung còn lại của Tác phẩm.

Nguồn: Đảng ủy Trường

 

Tag: