TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2022-2023

Tin Tức

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2022-2023

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2022-2023

21/06/2023
792

Tại Trường Cao đẳng Bình Thuận, Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học và xem đó là một trong những mục tiêu chất lượng cần đạt được trong mỗi năm học. Sau khi kết thúc các đợt đánh giá và phê duyệt đề cương nghiên cứu khoa học của các cá nhân, tập thể có đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) trong năm học 2022-2023, nhà trường sẽ tiến hành việc đánh giá, nghiệm thu các sản phẩm này. Đây là cơ hội để các chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng và sẽ được xem xét đánh giá, xếp loại theo các tiêu chí, quy định về hoạt động KH&CN đã ban hành.

Th.S Nguyễn Hữu Ích_Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì cuộc họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu sáng ngày 15/6/2023

Th.S Nguyễn Thị Kim Hồng_Phó trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trình bày báo cáo tại Hội đồng

Theo Quyết định số 420/QĐ-CĐBT ngày 05/6/2023, Hội đồng đã tiến hành đánh giá nghiệm thu đối với 26 sản phẩm KH&CN cấp cơ sở từ ngày 13/6 đến 16/6/2023, gồm 11 giáo trình/tài liệu hướng dẫn học tập, 07 đề tài khoa học, 07 sáng kiến kinh nghiệm và 01 mô hình do các cá nhân và nhóm nghiên cứu thực hiện. Nhìn chung, các ý tưởng nghiên cứu đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, cải thiện hiệu quả dạy-học cũng như phát triển các hoạt động chuyên môn khác tại Trường Cao đẳng Bình Thuận. Sau quá trình làm việc nghiêm túc, khẩn trương của Hội đồng Khoa học Trường, nhiều  sản phẩm KH&CN được đánh giá cao, trong đó có 3 sản phẩm nổi bật:

 

Nhóm tác giả Huỳnh Triệu Vỹ-Đoàn Phan Thái_Giảng viên Khoa KHCB và Bộ môn chung trình bày báo cáo tại Hội đồng

1.  Sáng kiến “Cải tiến lắp đặt chạc bánh răng đầu phân độ vạn năng lên máy phay để gia công bánh răng nghiêng” của chủ nhiệm Nguyễn Hữu Ích – Phó Hiệu trưởng.

2.  Đề tài khoa học “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực trong giờ học của sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận” của chủ nhiệm Nguyễn Thị Kim Hồng – Phó trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

3.  Đề tài khoa học “Kiến thức, thái độ của phụ huynh có con dưới 18 tuổi về tiêm Vacxin phòng Covid-19 cho trẻ em tại thành phố Phan Thiết năm 2022-2023” của chủ nhiệm Nguyễn Văn Năm – Phó trưởng Phòng Công tác chính trị và Quản lý HSSV.

          Những sản phẩm khoa học và công nghệ được Hội đồng nghiệm thu và công nhận sẽ là nguồn tài liệu quan trọng hỗ trợ viên chức, nhà giáo và học sinh sinh viên  nhà trường trong công tác giảng dạy và học tập, góp phần làm phong phú kho lưu trữ dữ liệu về nghiên cứu khoa học của Trường./.

 

                                                                                Nguồn: Phòng NCKH & HTQT

Tag: