TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN-ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC KHỐI THI ĐUA 5-NĂM 2023

Tin Tức

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN-ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC KHỐI THI ĐUA 5-NĂM 2023

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN-ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC KHỐI THI ĐUA 5-NĂM 2023

22/03/2024
136

Trường Cao đẳng Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 451/QĐ-LĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận vào Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bình Thuận, Trường chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2023. Mặc dù gặp khó khăn nhiều nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của các Sở, ban ngành, các cấp cùng với sự lãnh đạo sâu sát toàn diện của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, tập thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nỗ lực hoàn thành và vượt 06/06 chỉ tiêu kinh tế-xã hội và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Năm 2023, năm đầu tiên là thành viên của Khối thi đua Văn hoá - Xã hội (Khối Thi đua 5), Trường Cao đẳng Bình Thuận ngoài việc tổ chức đầy đủ, đa dạng các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước của mình, Trường đã tích cực hưởng ứng, tham gia vào các hoạt động và phong trào thi đua yêu nước chung do Khối Thi đua 5 phát động.

Với những kết quả rất đáng trân trọng, Tập thể Khối Thi đua 5 đã thống nhất suy tôn Trường Cao đẳng Bình Thuận là Đơn vị dẫn đầu Khối thi đua với số điểm đã được công nhận sau khi thẩm định 990/1000 điểm.

Ngày 20/3/2024, tại Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024 do UBND tỉnh tổ chức, tập thể Trường Cao đẳng Bình Thuận là 01/12 đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc dẫn đầu Khối thi đua 5 trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023./.

Đây là niềm tự hào và vinh dự của tập thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên của Trường, là động lực để tập thể nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm tỉnh giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo./.

                                                Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

 

Tag: