TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tin Tức

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

03/11/2023
169

Chưa gần một năm sau sáp nhập, Trường Cao đẳng Bình Thuận đã từng bước xây dựng được hệ thống đảm bảo chất lượng đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

          Trường đã thành lập Hội đồng Tư vấn về xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến Hệ thống bảo đảm chất lượng; xây dựng hệ thống tài liệu đáp ứng theo từng lĩnh vực quản lý chất lượng; ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng và công bố hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH.

Thực hiện Kế hoạch 106/KH – CĐBT ngày 24/10/2023 của Hiệu trưởng về Đánh giá nội bộ Hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2023, sáng ngày 01/11/2023, Trường Cao đẳng Bình Thuận đã tổ chức Tập huấn về “Công tác đánh giá nội bộ Hệ thống bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng Bình Thuận. Tại buổi tập huấn,  Th.S Nguyễn Thị Kim Hồng – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã giới thiệu về Hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường và hướng dẫn công tác đánh giá nội bộ Hệ thống bảo đảm chất lượng cho các đơn vị.

Buổi tập huấn đã giúp các đơn vị hiểu rõ hơn về nội dung, cách thức đánh giá nội bộ và thống nhất thực hiện theo kế hoạch đánh giá nội bộ của Trường đã ban hành. Bên cạnh đó, việc hiểu rõ về hệ thống bảo đảm chất lượng còn giúp từng cá nhân, đơn vị trong trường nâng cao tinh thần trách nhiệm, từng bước hình thành văn hoá chất lượng nhằm giúp Hệ thống bảo đảm chất lượng được vận hành trôi chảy, hiệu lực, hiệu quả qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường.

Tin: Phòng Khảo thí & ĐBCL

Tag: