TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Hội đồng xét duyệt đề cương Khoa học & Công nghệ cấp Trường - Năm học 2022-2023

Tin Tức

Hội đồng xét duyệt đề cương Khoa học & Công nghệ cấp Trường - Năm học 2022-2023

Trong một cơ sở đào tạo, bên cạnh việc giảng dạy thì hoạt động nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ không thể thiếu và có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với đội ngũ giảng viên nói riêng cũng như nhà trường nói chung. Hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được xem là một trong những mục tiêu chất lượng cần đạt được trong mỗi năm học

06/03/2023
5174

Trong một cơ sở đào tạo, bên cạnh việc giảng dạy thì hoạt động nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ không thể thiếu và có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với đội ngũ giảng viên nói riêng cũng như nhà trường nói chung. Hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được xem là một trong những mục tiêu chất lượng cần đạt được trong mỗi năm học. Vì vậy, hàng năm nhà trường luôn tổ chức các Hội đồng họp xét duyệt đề cương khoa học công nghệ (KH&CN) vừa để các viên chức, người lao động của Trường có cơ hội tự khẳng định năng lực nghiên cứu của bản thân đồng thời tạo điều kiện để họ có thể chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ với các đồng nghiệp.

Ngày 20, 21/02/2023, nhà trường đã tiến hành họp các Hội động để xét duyệt 16 đề cương KH&CN cấp trường trong năm học 2022-2023, gồm 03 mô hình, 07 sáng kiến kinh nghiệm, 05 đề tài nghiên cứu khoa học và 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế do các nhóm nghiên cứu thực hiện. Nhìn chung, các ý tưởng nghiên cứu đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoặc cải thiện hiệu quả dạy, học và thực hành tại Trường Cao đẳng Bình Thuận. Sau khi các Hội đồng họp cho ý kiến và xếp loại đề cương bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả 16 đề cương đều được cho thực hiện theo kết luận của chủ tịch các Hội đồng.

Hình 1Hội đồng họp xét duyệt đề cương KH&CN năm học 2022-2023

Hình 2: ThS. Vũ Việt Bách (áo trắng thứ hai từ trái sang- dãy bên trái) trình bày đề cương nghiên cứu khoa học tại Hội đồng

Các nhóm nghiên cứu tiếp tục bổ sung, điều chỉnh đề cương cho hoàn thiện dựa trên các góp ý của thành viên Hội đồng. Từ đó, các nhóm tiến hành thực hiện đề tài và báo cáo kết quả nghiên cứu tại Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Trường được tổ chức dự kiến vào tháng 6/2023./.

Tin: Phòng NCKH & HTQT