TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Tập huấn kiến thức khởi nghiệp theo mô hình Hợp tác xã cho học sinh, sinh viên năm 2023

Tin Tức

Tập huấn kiến thức khởi nghiệp theo mô hình Hợp tác xã cho học sinh, sinh viên năm 2023

Nhằm triển khai các hoạt động để hỗ trợ phong trào Khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo của Trường Cao đẳng Bình Thuận và nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp cũng như khơi dậy niềm đam mê và mô hình hóa ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên Nhà trường; trong 02 ngày, 01/04 – 02/04 vừa qua, tại Khách sạn Cà Ty, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên cùng Đoàn trường đã phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận tổ chức 03 lớp tập huấn khởi nghiệp theo mô hình hợp tác xã cho 300 học sinh, sinh viên thuộc các ngành học đến từ các Khoa trong toàn trường.

11/04/2023
1379

Nhằm triển khai các hoạt động để hỗ trợ phong trào Khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo của Trường Cao đẳng Bình Thuận và nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp cũng như khơi dậy niềm đam mê và mô hình hóa ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên Nhà trường; trong 02 ngày, 01/04 – 02/04 vừa qua, tại Khách sạn Cà Ty, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên cùng Đoàn trường đã phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận tổ chức 03 lớp tập huấn khởi nghiệp theo mô hình hợp tác xã cho 300 học sinh, sinh viên thuộc các ngành học đến từ các Khoa trong toàn trường.

Tham dự lớp tập huấn  các bạn học sinh, sinh viên được nghe báo cáo viên của trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ Hợp tác xã Miền Nam cung cấp các kiến thức cơ bản Luật Hợp tác xã Việt Nam, cách thức xây dựng dự án kinh doanh, mô hình khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp theo mô hình Hợp tác xã. Tại các lớp tập huấn, đoàn viên, thanh niên được nghe các báo cáo viên trao đổi và thảo luận về các chuyên đề: Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh hiện nay về hỗ trợ hợp tác xã; Thực trạng phát triển hợp tác xã tại tỉnh; cách thức triển khai ý tưởng, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, cách thức kết nối với thị trường, kêu gọi đầu tư, các mô hình hình hợp tác xã kiểu mới. Đồng thời giới thiệu một số dự án khởi nghiệp theo mô hình Hợp tác xã tại các trường như: Hợp tác xã sinh viên của trường Đại học Trà Vinh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh…

Nội dung của các lớp tập huấn không chỉ đáp ứng được nhu cầu kiến thức khởi nghiệp của học sinh, sinh viên mà còn động viên, khuyến khích, cổ vũ, hỗ trợ đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp; góp phần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn, mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên.

Trong thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục phối hợp cùng Đoàn Thanh niên trường đa dạng hóa công tác tuyên truyền, tập huấn về kiến thức khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên nhằm khơi dậy tinh thần, ý chí khởi nghiệp và nâng cao nhận thức về ý thức khởi nghiệp, lập nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời kỳ hội nhập./.

 

Tin: Trung tâm Hỗ trợ HSSV

Tag: