TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
CHI BỘ 7 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Tin Tức

CHI BỘ 7 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Chiều ngày 16/01/2024, Chi bộ 7 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Huy Vũ, Giảng viên Khoa Kỹ thuật vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

17/01/2024
239

Chi bộ đã thực hiện đúng các trình tự tổ chức buổi Lễ kết nạp theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Thay mặt chi bộ, đồng chí Lê Hữu Chính - Bí thư Chi bộ 7 đã trao Quyết định kết nạp, tặng hoa và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Huy Vũ.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Huy Vũ tiếp tục phấn đấu và rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội của trường. Trong năm 2023, Chi bộ 7 đã vượt 150% chỉ tiêu kết nạp đảng đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đảng bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận./.

 

 

Nguồn: Chi bộ 7
Tag: