TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TẬP HUẤN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP THEO MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Tin Tức

TẬP HUẤN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP THEO MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Nằm trong chuỗi hoạt động tư vấn, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho học sinh, sinh viên và triển khai các hoạt động để hỗ trợ phong trào Khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo cũng như khơi dậy niềm đam mê và hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên Nhà trường.

08/04/2024
149

Nằm trong chuỗi hoạt động tư vấn, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho học sinh, sinh viên và triển khai các hoạt động để hỗ trợ phong trào Khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo cũng như khơi dậy niềm đam mê và hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên Nhà trường, ngày 06/4, tại khách sạn Cà Ty, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên, Đoàn Thanh niên trường đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận tổ chức 02 lớp tập huấn khởi nghiệp theo mô hình hợp tác xã cho 100 đoàn viên, thanh niên trường.

Tham dự lớp tập huấn  các đoàn viên, thanh niên được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về khởi nghiệp phát triển hợp tác xã, cách thức xây dựng dự án kinh doanh, mô hình khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo. Tại các lớp tập huấn, đoàn viên, thanh niên được nghe các báo cáo viên trao đổi và thảo luận về các chuyên đề: Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh hiện nay về hỗ trợ hợp tác xã; thực trạng phát triển hợp tác xã tại tỉnh; cách thức triển khai ý tưởng, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, cách thức kết nối với thị trường, kêu gọi đầu tư, các mô hình hình hợp tác xã kiểu mới…

Lớp tập huấn không chỉ đáp ứng được nhu cầu kiến thức khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên mà còn động viên, khuyến khích, cổ vũ, hỗ trợ đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp; góp phần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn, mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên, khơi dậy tinh thần, ý chí khởi nghiệp và nâng cao nhận thức về ý thức khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên, học sinh, sinh viên trong thời kỳ hội nhập./.

Nguồn: Trung tâm Hỗ trợ HSSV

Tag: