TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH NĂM 2023

Tin Tức

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH NĂM 2023

Trong năm 2023, Trường Cao đẳng Bình Thuận đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động, như: tham gia các hội đồng, góp ý các văn kiện, đề án và tổ chức 02 Hội thảo cấp tỉnh…

15/01/2024
181

Đặc biệt, Trường đã tham dự Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 16 (với 07 sản phẩm dự thi, có 03 sản phẩm đạt giải) và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 (có 06 sản phẩm dự thi, có 02 sản phẩm đạt giải). Các sản phẩm đạt giải đều được Ban tổ chức chọn tham dự cấp toàn quốc.

Với sự đóng góp tích cực đó, sáng ngày 11/01/2024 Ban thường vụ Liên hiệp các Hội kỹ thuật tỉnh Bình Thuận đã khen thưởng tập thể Nhà trường và thành tích cá nhân cho Thạc sĩ Nguyễn Hữu Ích – Phó Hiệu trưởng Trường đã có nhiều hoạt động trong xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội trong năm 2023./.

Hình 1: ThS Nguyễn Hữu Ích Đại diện Trường nhận giấy khen của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh

Hình 2: ThS Nguyễn Hữu Ích nhận giấy khen của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh

Tin: Phòng NCKH & HTQT
Tag: