TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CỦA KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

Tin Tức

HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CỦA KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

Lượng giá là một nội dung không thể thiếu trong các hoạt động nghề nghiệp chuyên nghiệp, là hoạt động sử dụng các công cụ chuyên dụng để đánh giá chất lượng sản phẩm. Trong hoạt động sư phạm, kiểm tra thi - đánh giá, là điều kiện không thể thiếu trong quy trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của người học.

20/03/2024
149

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng học tập của sinh viên qua các bài thi, kiểm tra và theo quy định của trường Cao đẳng Bình Thuận, Khoa Y Dược đã tiến hành xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm cho từng môn học, hầu hết các môn học lý thuyết đều được tổ chức thi kiểm tra bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Áp dụng công nghệ vào việc đánh giá chất lượng sinh viên cũng là một điểm sáng của hoạt động này. Thông qua việc ra đề, mã hóa đề, làm bài thi, chấm điểm, ra bảng điểm đã giúp hoạt động lượng giá này đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác. Từ khi thực hiện việc đánh  giá sinh viên qua các bài thi trên máy tính bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan, đã giúp tập thể giảng viên khoa Y Dược  đánh giá trình độ sinh viên toàn diện hơn, chính xác hơn. Về phía sinh viên, các em được lĩnh hội kiến thức đầy đủ hơn, trọng tâm hơn, giảm thiểu áp lực học thuộc lòng, học tủ,…

Thực hiện Quyết định số 516/QĐ-CĐBT ngày 30/6/2023 của Trường Cao đẳng Bình Thuận về Ban hành Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi, Khoa Y Dược đã triển khai hoạt động này đến các bộ môn chuyên môn, các bộ môn đã chủ động trong việc thành lập các hội đồng thẩm định với đầy đủ các thành phần như quy định, tiến hành rà soát các bộ câu hỏi theo từng môn học theo đúng quy định về số lượng câu hỏi / tín chỉ/ môn học, hình thức trình bày, cách sắp xếp ma trận,  phân loại chất lượng câu hỏi… , các giảng viên được góp ý tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện bộ câu hỏi trước khi Hội đồng thẩm định cấp khoa làm việc.

          Sáng ngày 15/3/2024, Hội đồng thẩm định bộ câu hỏi trắc nghiệm cấp Khoa – Khoa Y Dược đã làm việc rất tích cực, trách nhiệm. Đến nay, khoa Y Dược đã tiến hành thẩm định xong 39/39 môn học ở  khối Y và 13/13 môn học ở Khối Dược.  Các bộ câu hỏi trắc nghiệm được thẩm định sẽ còn tiếp tục góp ý chỉnh sửa để ngày một tốt hơn, đầy đủ hơn, các câu hỏi được phân loại về nội dung rõ ràng hơn, bộ đề có khả năng phân hóa trình độ sinh viên chính xác hơn, tránh việc cào bằng, may rủi trong hoạt động lượng giá.

Khởi đầu một năm mới bằng một hoạt động chuyên môn rất tích cực và trách nhiệm, tập thể sư phạm khoa Y Dược rất hy vọng vào sự khởi sắc cho các thành công tiếp theo./.

Nguồn: Khoa Y – Dược
Tag: