TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Trách nhiệm của người đảng viên Chi bộ 1 Trường Cao đẳng Bình Thuận trong giữ gìn và phát huy giá trị Bản sắc Văn hóa, con người Bình Thuận, xây dựng nhà trường, chi bộ vững mạnh

Tin Tức

Trách nhiệm của người đảng viên Chi bộ 1 Trường Cao đẳng Bình Thuận trong giữ gìn và phát huy giá trị Bản sắc Văn hóa, con người Bình Thuận, xây dựng nhà trường, chi bộ vững mạnh

Trách nhiệm của người đảng viên Chi bộ 1 Trường Cao đẳng Bình Thuận trong giữ gìn và phát huy giá trị Bản sắc Văn hóa, con người Bình Thuận, xây dựng nhà trường, chi bộ vững mạnh

27/10/2023
375

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/CB1, ngày 05/4/2023 về tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ năm 2023, Kế hoạch số 05-KH/CB1, ngày 06/4/2023 về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và Nghị quyết số 09-NQ/CB1, ngày 06/10/2023 của Chi bộ 1 Trường Cao đẳng Bình Thuận; ngày 26/10/2023, Chi bộ 01 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề kết hợp tổ chức chuyến đi về nguồn với chủ đề “Trách nhiệm của người đảng viên trong giữ gìn và phát huy giá trị Bản sắc văn hóa, con người Bình Thuận, xây dựng nhà trường, chi bộ vững mạnh”, giúp cho đảng viên có cơ sở thực tiễn sau khi đã tìm hiểu, nghiên cứu các thông tin tài liệu, hình ảnh về truyền thống lịch sử, giá trị Bản sắc văn hóa, con người Bình Thuận qua các thời kỳ.

Chuyến hành trình “Về nguồn” của Chi bộ gắn với các địa điểm di tích lịch sử-cách mạng cấp tỉnh và di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia: Đài tưởng niệm Khu di tích Chi bộ Tam Tân hay còn gọi Di tích lịch sử-cách mạng Dốc Ông Bằng (thuộc xã Tân Hải, huyện Hàm Tân trước đây và nay là xã Tân Tiến, thị xã La Gi). Đây là Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên được thành lập tại tỉnh Bình Thuận được thành lập cuối năm 1930 và được xếp hạng di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 4566/QĐ-CTUBND ngày 20/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Dinh Thầy Thím (xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận-Di tích được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1997-nơi được đông đảo du khách thập phương trong nước và kiều bào, du khách thế giới biết và tìm đến hành hương chiêm bái, nhất là vào dịp lễ hội Dinh Thầy Thím tổ chức vào trung tuần tháng 9 âm lịch hàng năm.

Đài tưởng niệm Khu di tích Chi bộ Tam Tân

Sau khi tìm hiểu thực tế, Cấp uỷ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã trao đổi, thảo luận sôi nổi và chia sẻ về ý nghĩa của việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trong đó tập trung nội dung chính của chuyên đề về phát huy giá trị bản sắc văn hóa, con người Bình Thuận, xây dựng nhà trường, chi bộ vững mạnh.

Các đ/c đảng viên thắp hương tại Đài tưởng niệm Khu di tích Chi bộ Tam Tân

Đảng viên sinh hoạt chuyên đề

Trong quá trình sinh hoạt chuyên đề, nhiều vấn đề được đặt ra liên quan đến trách nhiệm của đảng viên, trách nhiệm công dân trong việc gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa địa phương là một yếu tố rất quan trọng trong việc giữ gìn bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương với 7 nội dung vấn đề: (1) Tích cực tự học và tìm hiểu về văn hóa ở địa phương để có thể hiểu và trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và địa phương; (2) Sử dụng và phát triển ngôn ngữ, phương tiện truyền thông truyền thống để giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. (3) Tham gia các hoạt động văn hóa như hội họa, văn nghệ, âm nhạc để phát triển bản sắc văn hóa dân tộc; tham gia các hoạt động xã hội để giúp đỡ cộng đồng trong việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa truyền thống của địa phương; (4) Quan tâm và chia sẻ với người khác về văn hóa dân tộc để tạo động lực và giúp đỡ cộng đồng trong việc giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc; (5) Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt của dân tộc bằng cách đóng góp và tham gia vào các hoạt động như tôn vinh người cao tuổi, kỉ niệm các ngày lễ lớn, hỗ trợ cho những người trong cộng đồng gặp khó khăn, hướng dẫn các thế hệ trẻ tuân thủ và kế thừa các giá trị truyền thống; (6) Tôn trọng và quan tâm đến người dân tộc thiểu số trong cộng đồng bằng cách lắng nghe và đồng cảm với họ, giúp đỡ và chia sẻ những khó khăn của họ. Điều này sẽ giúp củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc và giúp bảo vệ và phát triển bản sắc văn hóa của dân tộc; (7) Tạo ra môi trường giáo dục văn hóa cho các thế hệ trẻ bằng cách đưa ra các hoạt động giáo dục như truyền thống lịch sử, văn hóa, các trò chơi và hoạt động nghệ thuật. Điều này sẽ giúp truyền lại những giá trị truyền thống cho các thế hệ sau và giúp giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Những giá trị đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt được hun đúc, kết tinh từ hàng nghìn năm qua có được giữ gìn, lưu truyền, phát huy trong xã hội đương đại hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có vai trò rất quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, bản sắc văn hóa dân tộc đang có nguy cơ bị phai nhạt, thậm chí mất gốc, hơn ai hết, với tư cách là lực lượng dẫn dắt, lãnh đạo, chi phối đường hướng, mục tiêu phát triển đất nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên càng phải đề cao phải đề cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn những giá trị truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc ta./.

Nguồn:Tin Chi bộ 01

 

Tag: