TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Lịch công tác

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 8 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 8 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 8 (Bổ sung)
01/08/2023
1142
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 8-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 8-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 8-2023
28/07/2023
1156
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 7 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 7 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 7 (Bổ sung)
25/07/2023
297
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 7-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 7-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 7-2023
21/07/2023
263
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 7 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 7 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 7 (Bổ sung)
18/07/2023
244
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 7-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 7-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 7-2023
14/07/2023
299
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 7 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 7 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 7 (Bổ sung)
10/07/2023
287
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 7-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 7-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 7-2023
06/07/2023
319
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7-2023
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7-2023 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7-2023
06/07/2023
237
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 7-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 7-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 7-2023
30/06/2023
1176
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 6 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 6 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 6 (Bổ sung)
28/06/2023
234
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 6-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 6-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 6-2023
23/06/2023
324