TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Lịch công tác

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9 (Bổ sung)
13/09/2023
411
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9
09/09/2023
273
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9-2023
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9-2023 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9-2023
06/09/2023
275
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9 (Bổ sung)
06/09/2023
245
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9/2023 (TỪ NGÀY 4/9 ĐẾN NGÀY 10/9)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9/2023 (TỪ NGÀY 4/9 ĐẾN NGÀY 10/9) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9/2023 (TỪ NGÀY 4/9 ĐẾN NGÀY 10/9)
31/08/2023
305
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 8-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 8-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 8-2023
25/08/2023
461
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 8-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 8-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 8-2023
18/08/2023
518
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8 (Bổ sung)
16/08/2023
342
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8-2023
11/08/2023
1162
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 8 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 8 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 8 (Bổ sung)
08/08/2023
1239
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 8-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 8-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 8-2023
04/08/2023
1098
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8-2023
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8-2023 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8-2023
04/08/2023
1082