TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Lịch công tác

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 1 NĂM 2024
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 1 NĂM 2024 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 1 NĂM 2024
27/01/2024
1842
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 01 NĂM 2024 (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 01 NĂM 2024 (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 01 NĂM 2024 (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)
24/01/2024
1552
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 01 NĂM 2024
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 01 NĂM 2024 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 01 NĂM 2024
19/01/2024
1558
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 01 NĂM 2024 (BỔ SUNG)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 01 NĂM 2024 (BỔ SUNG) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 01 NĂM 2024 (BỔ SUNG)
16/01/2024
1957
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 01 NĂM 2024
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 01 NĂM 2024 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 01 NĂM 2024
12/01/2024
1694
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2024
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2024 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 - THÁNG 01 NĂM 2024
05/01/2024
2166
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2024 VÀ NỬA ĐẦU THÁNG 02/2024
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2024 VÀ NỬA ĐẦU THÁNG 02/2024 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2024 VÀ NỬA ĐẦU THÁNG 02/2024
03/01/2024
1880
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 01
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 01 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 01
29/12/2023
1853
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 - THÁNG 12 NĂM 2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 - THÁNG 12 NĂM 2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 - THÁNG 12 NĂM 2023
22/12/2023
1917
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 12 NĂM 2023 (BỔ SUNG)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 12 NĂM 2023 (BỔ SUNG) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 12 NĂM 2023 (BỔ SUNG)
20/12/2023
1811
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 12 NĂM 2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 12 NĂM 2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - THÁNG 12 NĂM 2023
15/12/2023
1576
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 - THÁNG 12 NĂM 2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 - THÁNG 12 NĂM 2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 - THÁNG 12 NĂM 2023
08/12/2023
1676