TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Lịch công tác

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 11-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 11-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 11-2023
27/10/2023
484
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10 (Bổ sung)
25/10/2023
366
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10-2023
20/10/2023
451
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10 (Bổ sung)
19/10/2023
199
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10-2023
13/10/2023
464
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10 (BỔ SUNG)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10 (BỔ SUNG) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10
06/10/2023
580
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10-2023
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10-2023 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10-2023
04/10/2023
271
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10 (Bổ sung)
03/10/2023
302
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10-2023
29/09/2023
455
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9-2023
23/09/2023
454
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9 (Bổ sung)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9 (Bổ sung) LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9 (Bổ sung)
21/09/2023
322
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9-2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9-2023
16/09/2023
394