TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Quy định về công khai

Quy định về công khai

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
16/01/2024
638
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022
28/12/2023
1511
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
31/10/2023
323
SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG , TRUNG CẤP ĐỢT 4/2023
SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG , TRUNG CẤP ĐỢT 4/2023 SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG , TRUNG CẤP ĐỢT 4/2023
13/09/2023
309
SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG , TRUNG CẤP
SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG , TRUNG CẤP SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG , TRUNG CẤP
07/08/2023
1145
SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
07/08/2023
1030
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
01/08/2023
296
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG TÀI LIỆU THUỘC HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG TÀI LIỆU THUỘC HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG TÀI LIỆU THUỘC HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
01/08/2023
245
CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2023
CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2023 CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2023
25/07/2023
1049
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
13/07/2023
5559
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2022 VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, NĂM 2023
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2022 VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, NĂM 2023 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2022 VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, NĂM 2023
03/07/2023
2854
TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN_HKII.22.23_TOÀN KHÓA_CĐK20&TCK16
TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN_HKII.22.23_TOÀN KHÓA_CĐK20&TCK16 TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN_HKII.22.23_TOÀN KHÓA_CĐK20&TCK16
27/06/2023
2284