TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Tin Đảng bộ

Tin Đảng bộ

 CHI BỘ 3 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
CHI BỘ 3 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 3 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
05/08/2023
38
CHI BỘ 2 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
CHI BỘ 2 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 2 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
05/08/2023
31
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
15/07/2023
72
12