TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Tuyển sinh

Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC NGÀNH, NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2024
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC NGÀNH, NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2024 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC NGÀNH, NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2024
17/04/2024
66
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN NGÀNH DƯỢC - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2024
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN NGÀNH DƯỢC - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2024 THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN NGÀNH DƯỢC - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2024
04/04/2024
131
TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN NĂM 2024
TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN NĂM 2024 TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN NĂM 2024
20/03/2024
279
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP DƯỢC - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2024
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP DƯỢC - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2024 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP DƯỢC - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2024
14/03/2024
210
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP QUYẾT TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH LỚP 1 NĂM 2024
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP QUYẾT TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH LỚP 1 NĂM 2024 THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP QUYẾT TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH LỚP 1 NĂM 2024
22/02/2024
1788
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC LỚP 2/2024
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC LỚP 2/2024 THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC LỚP 2/2024
06/02/2024
1552
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC - LỚP 01/2024
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC - LỚP 01/2024 THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC - LỚP 01/2024
05/01/2024
1734
CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO VỀ LẮP RÁP CẤU KIỆN CƠ KHÍ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO VỀ LẮP RÁP CẤU KIỆN CƠ KHÍ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO VỀ LẮP RÁP CẤU KIỆN CƠ KHÍ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
27/11/2023
1620
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH SÁCH HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÚNG TUYỂN VÀO HỌC TRUNG CẤP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN, NĂM HỌC 2023 - 2024
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH SÁCH HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÚNG TUYỂN VÀO HỌC TRUNG CẤP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN, NĂM HỌC 2023 - 2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH SÁCH HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÚNG TUYỂN VÀO HỌC TRUNG CẤP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN, NĂM HỌC 2023 - 2024
25/10/2023
1838
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGÀNH TRÚNG TUYỂN CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TRUNG CẤP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN, NĂM HỌC 2023 - 2024
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGÀNH TRÚNG TUYỂN CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TRUNG CẤP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN, NĂM HỌC 2023 - 2024 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGÀNH TRÚNG TUYỂN CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TRUNG CẤP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN, NĂM HỌC 2023 - 2024
17/10/2023
1850
VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH SÁCH HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÚNG TUYỂN VÀO HỌC TRUNG CẤP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN, NĂM HỌC 2023 - 2024
VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH SÁCH HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÚNG TUYỂN VÀO HỌC TRUNG CẤP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN, NĂM HỌC 2023 - 2024 VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH SÁCH HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÚNG TUYỂN VÀO HỌC TRUNG CẤP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN, NĂM HỌC 2023 - 2024
17/10/2023
297
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023 - ĐỢT 3
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023 - ĐỢT 3 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023 - ĐỢT 3
11/10/2023
446