TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
Tuyển sinh

Tuyển sinh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023 - ĐỢT 2
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023 - ĐỢT 2 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023 - ĐỢT 2
14/09/2023
102
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT 2, NĂM 2023
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT 2, NĂM 2023 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT 2, NĂM 2023
06/09/2023
125
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, ĐỢT 3 - NĂM 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, ĐỢT 3 - NĂM 2023 THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, ĐỢT 3 - NĂM 2023
05/09/2023
261
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2023
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2023
24/08/2023
359
Chào Tân học sinh sinh viên nhập học năm học 2023 - 2024
Chào Tân học sinh sinh viên nhập học năm học 2023 - 2024 Chào Tân học sinh sinh viên nhập học
21/08/2023
367
THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT I, NĂM 2023
THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT I, NĂM 2023 THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT I, NĂM 2023
16/08/2023
3809
QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP CAO ĐẲNG ĐỢT 1
QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP CAO ĐẲNG ĐỢT 1 QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP CAO ĐẲNG ĐỢT 1
15/08/2023
3126
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, ĐỢT 2 - NĂM 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, ĐỢT 2 - NĂM 2023 THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, ĐỢT 2 - NĂM 2023
07/08/2023
1271
THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, NĂM 2023
THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, NĂM 2023 THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, NĂM 2023
26/07/2023
1041
BẢNG ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON-BẬC CAO ĐẲNG -HỆ CHÍNH QUY- NĂM 2023
BẢNG ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON-BẬC CAO ĐẲNG -HỆ CHÍNH QUY- NĂM 2023 BẢNG ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON-BẬC CAO ĐẲNG -HỆ CHÍNH QUY- NĂM 2023
17/07/2023
1798
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, NĂM 2023 KHÓA THI NGÀY 15/7/2023
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, NĂM 2023 KHÓA THI NGÀY 15/7/2023 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, NĂM 2023 KHÓA THI NGÀY 15/7/2023
13/07/2023
1084
Ban hành Quy chế Thi tuyển sinh năng khiếu, ngành Giáo dục Mầm non  trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Bình Thuận
Ban hành Quy chế Thi tuyển sinh năng khiếu, ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Bình Thuận Ban hành Quy chế Thi tuyển sinh năng khiếu, ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Bình Thuận
26/05/2023
2090
12