TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
BIỂN, ĐẢO VÀ CÔNG TÁC BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN NĂM 2024

Tin Tức

BIỂN, ĐẢO VÀ CÔNG TÁC BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN NĂM 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 109/HD_BTGTU ngày 30/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận và Hướng dẫn số 20/HD-STTTT ngày 26/02/2024 của Sở Thông tin Truyền thông Bình Thuận về Tuyên truyền Biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền năm 2024

27/02/2024
1397

Thực hiện Hướng dẫn số 109/HD_BTGTU ngày 30/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận và Hướng dẫn số 20/HD-STTTT ngày 26/02/2024 của Sở Thông tin Truyền thông Bình Thuận về Tuyên truyền Biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền năm 2024;

   Trường Cao đẳng Bình Thuận trân trọng giới thiệu tài liệu tuyên truyền cùng thông tin về Biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền  (tài liệu được kèm theo tại Hướng dẩn 20/HD-STTTT của Sở TTTT), cụ thể:

- Hướng dẫn số 109/HD-BTGTU, ngày 30/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận;

- Kế hoạch số 179/KH-UBND, ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận

- Tài liệu về Biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền, được cung cấp bởi Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Biên giới - Bộ Ngoại giao  và  Ban Tuyên giáo Tỉnh Bình Thuận theo đường link:

+ http://www.biengioilanhtho.gov.vn/

+ https://btgtu.binhthuan.dcs.vn/

Trung tâm Thông tin – Thư viện – Thiết bị

Tag: