TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://www.facebook.com/TruongCaoDangBinhThuan/ https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN GIẢ DANH, MẠO DANH QUÂN DÂN, ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI LỪA ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN