TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

0911266252 https://web.facebook.com/caodangbinhthuan https://goo.gl/maps/vmtFpsRbiZftyqNK8
CHI BỘ 2 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ ĐÔI NÉT VỀ “CHUYỂN ĐỔI SỐ” NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, GÓP PHẦN XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI SỐ

Tin Tức

CHI BỘ 2 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ ĐÔI NÉT VỀ “CHUYỂN ĐỔI SỐ” NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, GÓP PHẦN XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI SỐ

CHI BỘ 2 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ ĐÔI NÉT VỀ “CHUYỂN ĐỔI SỐ” NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, GÓP PHẦN XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI SỐ

03/11/2023
580

Cụ thể hóa chuyên đề 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; chiều ngày 03/11/2023, Chi bộ 2 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV/2023 với tiêu đề: Đôi nét về “chuyển đổi số” nhằm phát huy năng lực đội ngũ nhà giáo, góp phần xây dựng nền giáo dục Việt Nam trong thời đại số.

Thời điểm Chi bộ tổ chức sinh hoạt cũng là dịp chuẩn bị kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của chi bộ về “Chuyển đổi số” góp phần cùng Đảng bộ,  Nhà trường trong thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nội dung của sinh hoạt chuyên đề hướng đến trao đổi những thông tin cơ bản về:

- Tổng quan về chuyển đổi số: Chuyển đổi số là gì? Chuyển đổi số quốc gia là gì? Chuyển đổi số như thế nào, trong đó giới thiệu khái niệm về Chính phủ số, xã hội số, kinh tế; những yếu tố thành công của chuyển đổi số: con người, thể chế, công nghệ.

- Chuyển đổi số trong giáo dục: khái niệm, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giáo dục.

          Chi bộ dành một phần thời gian để đảng viên liên hệ bản thân, thảo luận, trao đổi về những yêu cầu, vai trò của nhà giáo, của viên chức nhà trường trong vận dụng chuyển đổi số vào công tác giảng dạy, quản lý, chuyên môn theo vị trí việc làm của mỗi đơn vị, cá nhân.

          Phần cuối của buổi sinh hoạt, chi bộ tổ chức thi trực tuyến trong toàn thể đảng viên với nội dung: Tìm hiểm sơ lược lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam và một số vấn đề về chuyển đổi số trong giáo dục. Chi ủy đã tặng quà và tuyên dương 03 đồng chí Trần Thị Hoài Thanh, Võ Huyền Diễm Tú, Nguyễn Thị Xuân Liểu có kết quả trả lời nhanh và chính xác nhất các nội dung câu hỏi.

          Qua buổi sinh hoạt, Chi bộ nhấn mạnh: Áp dụng số hóa trong giáo dục là góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người" trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  Vì vậy, vai trò của đội ngũ nhà giáo là vô cùng quan trọng và đặt ra yêu cầu ngày càng cao, nhằm đáp ứng thực tiễn hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo hiện nay; đội ngũ nhà giáo cần trau dồi về nhiều mặt: kiến thức, kỹ năng, phương pháp, phẩm chất, nhân cách,.. ngày càng cao để có thể làm tốt vai trò của mình trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

                                                                                                     Nguồn: Chi bộ 2

 

Tag: